สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลเมืองศรีราชาแจ้งปรับเวลาเปิดปิดสะพานเกาะลอยศรีราชา


นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา  พร้อมด้วยนายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา ร่วมปรึกษาหารือ เรื่องขอความร่วมมือประชาชน กำหนดเวลาการเปิดปิดสะพานเกาะลอยและท่าเทียบเรือเกาะลอย โดยจากที่ผ่านมาปรากฎว่ามีกลุ่มบุคคลเข้าไปจับกลุ่มนั่งรับประทานอาหารและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนสะพานจำนวนมาก ซึ่งสุ่มเสี่ยงกับการแพร่กระจายเชื้อไวรัส โควิด-19 จึงเห็นพ้องต้องกันว่าควรกำหนดเวลาเปิดปิดดังนี้ ช่วงเช้า เปิด 05.00 -08.30 น. ช่วงกลางวันเปิด 12.00-13.30 น. และช่วงเย็นเปิด 16.00-18.30 น. 

ทั้งนี้ในการเปิดช่วงเช้าและเย็นเพื่อให้มีผลกระทบกับผู้ที่มาออกกำลังกายน้อยที่สุด และทั้ง 3 ช่วงเวลาก็จะเป็นเวลาเข้า-ออกของเรือโดยสารที่จะไปเกาะสีชัง และในส่วนของประชาชนที่มีธุระจำเป็นที่จะต้องเข้าไปในท่าเรือ ก็จะมีการอนุญาติเป็นรายๆ ไป พร้อมกันนี้จะได้มีการสนธิกำลังระหว่างเทศบาลกับอำเภอ ตรวจเข้มสำหรับผู้ที่มาจับกลุ่มกันบนสะพานเกาะลอยอีกด้วย จึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันปัองกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติโดยเร็ววัน
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค