สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

มทร.ตะวันออก ทำความสะอาด ป้องโควิด-19 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19


ดร.ชัยวัฒน์  หฤทัยพันธุ์ คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำทีมลงพื้นที่ทำความสะอาดในคณะฯ ล้างแอร์ตามห้องพักคณาจารย์ บุคลากร และฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดเข้มข้น พร้อมกันนี้ รศ.ดร. สุธัญญา พรมสมบูรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทุกวันศุกร์ เช็ดทำความสะอาดพื้นผิว ราวบันได ลิฟท์โดยสารด้วยน้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทุกวัน 

ทั้งนี้ การพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรค ตามมาตรการการป้องกันและการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งในช่วงนี้มหาวิทยาลัยฯ ขอความร่วมมือให้ทุกคนปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ดูแลสุขภาพโดยหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนแออัด กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ  และสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรค ส่วนผู้ที่เพิ่งกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ขอความร่วมมือกักตนเองเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน และงดเข้าร่วมกิจกรรมในที่ชุมชนเด็ดขาด เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค