สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ปตท. มอบทุนการศึกษาให้เยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปี 2562


บริษัท ปตท.คลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ำมันศรีราชา มอบทุนการศึกษา จำนวน 96 ทุน รวมทั้งสิ้นกว่า 3  แสนบาท เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่มีผลการเรียนที่ดีแต่ขาดทุนทรัพย์ ประจำปี 2562

วันนี้ (21 พ.ย.62) ที่ศูนย์การประชุมและฝึกอบรมเขาบ่อยา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นางสาวสุรีนาฎ ชุมแวงวาปี รองปลัดเทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาปตท. ประจำปี 2562 พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน คณะครูและนักเรียน โรงเรียนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบทั้ง 8 โรงเรียน โดยมีนายชัยยศ หงษ์ขจร ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ 

นายชัยยศ กล่าวว่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลและเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้แก่ประเทศ นอกจากการดำเนินธุรกิจแล้ว บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนมาโดยตลอด จึงให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสร้างห้องสมุด สร้างอาคารเรียน ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ความรับผิดชอบที่ขาดแคลน เช่นเดียวกับการมอบทุนการศึกษา ปตท. ซึ่งมีการดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2540

สำหรับโครงการมอบทุนการศึกษาในปี 2562 นี้ เป็นครั้งที่ 23 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนของชาติที่มีผลการเรียนที่ดีแต่ขาดทุนทรัพย์ และเพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

โดยในปีนี้ทางคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ำมันศรีราชา ได้มีโอกาสมอบทุนจำนวนทั้งหมด 96 ทุน รวมมูลค่าทุนการศึกษา 356,000 บาท ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบทั้ง 8 โรงเรียน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยการสนับสนุนนี้จะช่วยในการพัฒนาการศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงตัวเยาวชนให้มีทั้งคุณภาพและคุณธรรมอันดี เป็นรากฐานที่ดีในอนาคตต่อไป


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค