สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

คณะรัฐศาสตร์ฯ​ ม.บูรพา​ ตั้งศูนย์ประสานงานสร้างความสามัคคีฯ​ ร่วม​ ก.ยุติธรรม


คณะรัฐศาสตร์​และนิติศาสตร์​ มหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ ร่วมกระทรวงยุติธรรม
เมื่อวันที่​ 5​ ต.ค.ที่ผ่านมา​ รองศาตราจารย์​ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์​และนิติศาสตร์​ ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ​ และการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม​ ณ ห้องประชุม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี​ โดยมี​ พันตำรวจโท​ พงษ์ธร ธัญญสิริ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้แทนกระทรวงฯ
และมี​ น.ส.ชลิตา หนองบัว รักษาการยุติธรรมจังหวัดชลบุรี, ผู้ช่วยศาตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.ไวพจน์ กุลาชัย หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์, ดร.กุลญาดา เนื่องจำนงค์ ​เลขานุการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา​ ร่วมเป็นสักขีพยาน

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค