สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

“ปาล์มเมกซ์ ไทยแลนด์” รุกตลาดปาล์มชลบุรี ส่งเสริมอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันภาคตะวันออก EEC


ภาคอุตสาหกรรมหลักในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มของประเทศไทย สมาคมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งประเทศไทย สมาคมโรงสกัดน้ำมันปาล์ม สมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม และสมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทย ร่วมกับ บริษัท ไฟร์เวริค์ มีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด จัดงาน “PALMEX Thailand 2019” และ การประชุมนานาชาติ “Asia Palm Oil Conference 2019”  ครั้งที่ 9 ภายในวันที่ 22 -23 สิงหาคม 2562 ที่ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นการจัดงานครั้งแรกของภาคตะวันออกของ ปาล์มเมกซ์ ไทยแลนด์ ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญและศักยภาพของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดข้างเคียง ได้มีความรู้และเข้าใจในการเตรียมความพร้อมเข้าสู้ประชาคมอาเซียน และการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนของประเทศไทย
PALMEX Thailand 2019 มุ่งเน้นเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากนักวิชาการ สู่ภาคธุรกิจและเกษตรกรในการเตรียมความพร้อมเข้าสู้ประชาคมอาเซียน รวมถึงการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยันยืนของประเทศ ทีเอสพีโอ(TSPO) ภายใต้มาตรฐานสินค้าเกษตรของ ซึ่งจะเทียบเท่ามาตรฐาน อาร์เอสพีโอ (RSPO) เปิดโอกาสภาครัฐและเอกชนจากนานาชาติ เช่น ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอร์มันนี ออสเตรเลีย สวิสเซอร์แลนด์ มาเลเซีย อินโดนีเชีย อินเดีย จีน ญี่ปุ่น และอิตาลี ได้มีการนำเสนอและแลกนวัตกรรมที่มีการศึกษาและวิจัยขึ้นมา และเป็นการรวบรวมผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ ระดับนานาชาติ
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานในพิธีเปิดงาน กล่าวว่า ถือว่าเป็นเป็นความร่วมมือของผู้ประกอบการการผลิตในทุกภาคส่วน รวมถึงภาคอุตสาหกรรมที่สนับสนุนธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อแสดงถึงศักยภาพ นวัตกรรมล่าสุดในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในงาน PALMEX Thailand 2019 ซึ่งอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มของประเทศไทย ซึ่งเป็นอันดับ 3 ของโลก และปาล์มน้ำมันเป็นพืชน้ำมันอุตสาหกรรมชนิดเดียวของประเทศไทยที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับพืชน้ำมันชนิดอื่น ๆ ซึ่งในปี พ.ศ. 2557 ปาล์มน้ำมันมีมูลค่าทางการตลาดภายในประเทศสูงมากกว่า 1.8 แสนล้านบาท และเป็นเรื่องน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง นับตั้งแต่ ปี 2542 ประเทศไทยสามารถผลิตน้ำมันปาล์ม เพื่อใช้ในประเทศได้อย่างเพียงพอ รัฐบาลไทยได้เล็งเห็นความสำคัญ และให้การสนับสนุนผู้ปลูก และอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมเพื่อใช้น้ำมันปาล์มเป็นแหล่งพลังงานทดแทนทางชีวภาพ โดยกระทรวงพลังงานได้กำหนดให้น้ำมันดีเซลมีส่วนผสมของน้ำมัน B100 เป็นร้อยละ 7 และตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นมา ได้มีโครงการส่งเสริมการใช้ B10 และ B20 นโยบายการส่งเสริมนี้ได้ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวและขยายตัวของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มเป็นอย่างมาก และในปีนี้โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการระบายน้ำมันปาล์มคงคลังเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า อันจะส่งผลให้นำผลผลิตส่วนเกินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับระบบเศรษฐกิจของไทย
จังหวัดชลบุรีมีความยินดีและพร้อมที่จะประสานหน่วยงานในพื้นที่สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ และมุ่งหวังว่าจะสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มของไทยให้มีศักยภาพเทียบกับนานาชาติได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคล้องกับแนวทางโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC ในการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ และยินดีต้อนรับผู้นำเกษตรกรทุกกลุ่มจากทั่วประเทศ รวมถึงกลุ่มเกษตรกรอิสระผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน 4 รายแรกของโลกที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน  RSPO  ที่ได้เข้าร่วมงาน Palmex Thailand 2019 ครั้งนี้นายภัครธรณ์ กล่าว

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค