สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนา ทำความสะอาดวัดเขาชีจรรย์


นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดเขาชีจรรย์ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ ตลอดจน หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน  ทหาร ประชาชน นักเรียน ภายใต้โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตามแนวพระราชดำริ เราทำความดี ด้วยหัวใจด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน อีกทั้ง เป็นการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่างๆ อีกด้วย
สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ เพื่อร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดเขาชีจรรย์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราทำความดี ด้วยหัวใจโดยมีหน่วยพระราชทาน และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พร้อมด้วย ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกันพัฒนาวัดเขาชีจรรย์ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมตัดหญ้าบริเวณเขาชีจรรย์ กิจกรรมทำความสะอาดวัดเขาชีจรรย์ กิจกรรมปลูกต้นไม้ตลอดแนวกำแพงวัดเขาชีจรรย์ และกิจกรรมตรวจสุขภาพพระสงฆ์และประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม การดำเนินกิจกรรมิจิตอาสาพระราชทานในครั้งนี้ จะสำเร็จลุล่วงด้วยดีเป็นไปตามเป้าหมายและที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด ขอให้จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราทำความ ดี ด้วยหัวใจและประชาชนทุกคน ที่ร่วมทำงานในวันนี้ขอให้ทำด้วยระมัดระวัง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักสำคัญอีกด้วย


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค