สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

นครแหลมฉบัง จัดโครงการรักษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมรำวงพื้นบ้าน


วันนี้ (23 ส.ค.62) นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรักษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมรำวงพื้นบ้าน โดยมีนางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และชุมชนทั้ง 23 ชุมชน คอยให้การต้อนรับ ณ สนามกีฬาแหลมฉบัง (อ่าวอุดม) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โครงการรักษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมรำวงพื้นบ้าน เป็นโครงการที่เกิดจากนโยบายคณะผู้บริหาร ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และในปัจจุบันนี้ได้มีการขยายตัวทางอุตสาหกรรม มีการย้ายถิ่นฐานของผู้คนเข้ามาอยู่ในพื้นที่ ซึ่งการย้ายถิ่นฐานก็มีผลกระทบต่อทางสังคมและวัฒนธรรม หากไม่มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไว้แล้ว ก็คงจะเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา โดยเฉพาะวัฒนธรรมในด้านศิลปการแสดงรำวงพื้นบ้านของแหลมฉบัง และเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
เทศบาลนครแหลมฉบัง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครแหลมฉบัง จึงได้จัดโครงการรักษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมรำวงพื้นบ้าน ประจำปี 2562 ในด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับชุมชนให้คงอยู่, เพื่อเน้นการถ่ายทอดข้อมูลด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น, เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้เกิดขึ้นในหมู่ประชากร และชุมชนในพื้นที่, เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทางวัฒนธรรมในด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชน ให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชนอีกด้วยpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค