สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ทีโอทีร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูแนวปะการังสร้างความสมดุลในท้องทะเล


วันนี้ (2 ส.ค.62) นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประธานกรรมการ บมจ.ทีโอทีที่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำความดีเพื่อสังคม เพื่อฟื้นฟูแนวปะการังให้สมบูณ์ ณ วิหารหลวงพ่อดำ วัดช่องแสมสาร ตำบลช่องแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมทำความดีเพื่อสังคม โดยมีคณะกรรมการ บมจ.ทีโอที นำโดย  นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประธานกรรมการ บมจ.ทีโอที พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน ทีโอที นำโดย ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทีโอที และเยาวชนในโครงการ TOT Young Club ชุมชนบ้านช่องแสมสาร จากโรงเรียนพลูตาเหลืองวิทยา จังหวัดชลบุรี ร่วมกิจกรรมทำความดีเพื่อสังคม ฟื้นฟูแนวปะการังให้สมบูรณ์ และคืนความสมดุลสู่ท้องทะเล
นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประธานกรรมการ บมจ.ทีโอที กล่าวว่า บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรที่บริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ควบคู่กับการใส่ใจดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) โดยได้กำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อน TOT CSR  ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยมีการกำกับดูแลและบูรณาการการดำเนินงานด้าน CSR ให้เกิดประสิทธิผลและเป็นไปทั่วทั้งองค์กร
ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยกำลังเป็นที่ให้ความสนใจของทั่วโลก เนื่องจากผลที่จะตามมาเกิดกับมนุษย์และผลที่เกิดเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ทีโอที จึงได้จัดกิจกรรมทำความดีเพื่อสังคมในการฟื้นฟูแนวปะการังให้สมบูรณ์ และคืนความสมดุลสู่ท้องทะเล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562
ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทีโอที กล่าวว่า ให้ความสำคัญกับนโนบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการขับเคลื่อนให้ผู้บริหารและพนักงาน โดยมีจิตสาธารณะทำความดีเพื่อสังคม ซึ่งการจัดกิจกรรมทำความดีเพื่อสังคมในครั้งนี้ เป็นการร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เป็นของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ทุกคนได้มีจิตสาธารณะในการทำประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน การชมผลงานการอนุรักษ์แนวปะการัง/ผลงานด้านการวิจัยของเยาวชน โดยการแนะนำการดูแลรักษาปะการังด้วยกิจกรรมเพาะพันธุ์ปะการัง เพื่อทดแทนแนวปะการังที่เสื่อมโทรม ทั้งนี้ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูปะการัง และเพื่อรักษาสมดุลใต้ท้องทะเล ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์โดยเป็นทั้งแหล่งอนุบาล และแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ นอกจากนี้ยังเป็นเขตกำบังคลื่นลมช่วยป้องกันอันตรายต่อชายฝั่งได้เป็นอย่างดี การปล่อยปูม้าไข่เพื่อแพร่ขยายพันธุ์ การปล่อยฉลามทราย เพื่อทำความสะอาดผิวดินชายหาดและการปล่อยหอยสังข์ เพื่อกำจัดขยะช่วยรักษาชายฝั่ง ซึ่งรับซื้อมาจากพ่อค้าแม่ค้า โดยหอยสังข์จัดเป็นสัตว์ที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์
นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า นอกจากการสร้างสรรค์ยกระดับบริการที่ดีมีคุณภาพให้กับลูกค้าอย่างเข้มข้นแล้ว การสร้างโอกาสคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทีโอที ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยได้มีการบูรณาการการดำเนินงานด้าน CSR ให้เกิดประสิทธิผลและเป็นไปทั่วทั้งองค์กรผ่านโครงการกิจกรรมต่าง ๆ โดยการจัดกิจกรรมทำความดีเพื่อสังคมเป็นกิจกรรม Showcase ชุมชนบ้านช่องแสมสาร ซึ่งเป็นชุมชนในโครงการ TOT Young Club ที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 เป็นชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามเป็นธรรมชาติ มีหาดทรายขาว แหล่งดูปะการัง โดย ทีโอที ได้สนับสนุน TOT Young Club ชุมชนบ้านช่องแสมสาร ทั้งในด้านการรณรงค์เพื่อร่วมอนุรักษ์ทะเลไทยสร้างแบบอย่างของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งในปี 2561  ทีโอที ได้ผลิตภาพยนตร์โฆษณาชุด ทะเลยิ้มได้เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูปะการัง เพื่อเป็นแหล่งอนุบาล พืชและสัตว์ทะเลให้สมบูรณ์ของชุมชนบ้านช่องแสมสาร จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของ ทีโอที ที่ได้จุดประกายความคิดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค