สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน เขียว-เหลืองเกมส์ ประจำปี 2562


โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรมจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน เขียว-เหลืองเกมส์ โดยได้มีการเดินขบวนพาเหรดของสีต่างๆ ทั้ง 4 สีประกอบด้วย สีเหลือง สีแดง สีน้ำเงิน และสีม่วง ไปรอบตลาดศรีราชา ก่อนเข้าสู่ลานอเนกประสงค์ ของโรงเรียน จากนั้น นายเอกชัย  สาโรจน์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม โดยมีนายธานี  รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการจัดการแข่งขัน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้านกีฬา รวมถึงกติกา และมารยาทในการเล่น ส่งเสริมความสามารถ และอัจฉริยภาพทางด้านกีฬาเพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม แสดงออกถึงความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการเล่นกีฬา เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งในการแข่งขันในครั้งนี้ มีกีฬาที่จัดการแข่งขัน คือ กรีฑา  ประเภทกรีฑา ชาย - หญิง, จักรยานคนจน, เรือบก, กินวิบาก,วอลเลย์บอล ฟุตซอล พร้อมจัดให้มีการประกวดกองเชียร์ และขบวนพาเหรดอีกด้วย