สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

นครแหลมฉบัง จัดโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน


วันนี้ (2 ส.ค.62) นายสายชล เชาว์ไทย รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ สนามกีฬาแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ปลูกฝังเด็ก เยาวชน และประชาชนให้รักการออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬาเพื่อห่างไกลจากยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างความรักความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยการแข่งขันมีทั้งกรีฑาประเภทลู่และกรีฑาประเภทลาน มีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 21 โรงเรียน นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 400 คน