สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

นักเรียนโรงเรียนศรีราชา ผ่านการฝึกอบรม “โครงการกีฬามวลชนสู่ท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี” ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ประจำปี งบประมาณ 2562 เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาให้กับเยาวชน


ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนศรีราชา นายนริศ ปาละกะวงษ์ ณ อยุธยา ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา   เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรการผ่านการอบรมโครงการ กีฬามวลชนสู่ท้องถิ่น จังหวัดชลบุรีประจำปี งบประมาณ 2562 ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ที่มาให้ความรู้ทางด้านทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล วอลเล่ย์บอล และเซปัคตะกร้อ ให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีราชา โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ธนนท์ บุญทวีวรเดช ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี นายทรงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอเกาะจันทร์  นายณรงค์ กิติวงษ์ตระกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา นายประเด็น ทะกอง ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี และ นักกีฬาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
สำหรับโครงการนี้ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี นำบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในทักษะด้านกีฬาฟุตบอล เซปัคตะกร้อ และวอลเล่ย์บอล มาสอนทักษะให้กับเยาวชนในพื้นที่แต่ละอำเภอทั่วทั้งจังหวัดชลบุรี รวม 11 อำเภอ ซึ่งในครั้งนี้มาถึงอำเภอศรีราชาเป็นอำเภอที่ 8 แล้ว โดยให้การฝึกสอนกับนักเรียนโรงเรียนศรีราชา ก่อนจะเดินทางไปให้ความรู้ต่อที่อำเภอพานทองต่อไป