สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

สมาคมกำลังสำรองรักษาดินแดนไทย จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 62 ผกร.อ.สิทธิโชค ย้ำสมาชิกใช้ความปรองดองข้ามพ้นอุปสรรค เสนอเปลี่ยนชื่อย่อใหม่ จาก ผกร. เป็น ผกก.


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา สมาคมกำลังสำรองรักษาดินแดนไทย โดย ผกร.อ.สิทธิโชค รมณีย์กชกร นายกสมาคม ได้จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 สมาคมกำลังรักษาดินแดนไทย ที่ห้องประชุมชมัยมรุเชษฐ์ สโมสรทหารบก

สำหรับสมาคมกำลังสำรองรักษาดินแดนไทย จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสนับสนุนให้ประชาชนแสดงออกถึงควาทจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตามกาละและโอกาสเหมาะสม และเป็นศูนย์กลางในการคัดสรรพลเรือนที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายอาชีพที่มีอุดมการณ์เดียวกัน มาฝึกอบรมฐานความรู้ด้านการทหาร ระเบียบวินัยเป็นผู้กำกับกำลังสำรองรักษาดินแดน หรือ ผกร. ตลอดจนเป็นศูนย์รวมข่าวสารส่วนกลางทางราชการ เรื่องความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเหตุการณ์อันอาจเป็นอันตรายต่อประเทศชาติ และไม่ยุ่งเกี่ยวด้านการเมือง 

ในการประชุม ผกร.อ.สิทธิโชค รมณีย์กชกร นายกสมาคมกำลังสำรองรักษาดินแดนไทย ได้กล่าวเน้นย้ำให้สมาชิกทั้งทุกรุ่น ได้ช่วยกันส่งเสริมและขับเคลื่อนให้สมาคมดำเนินการไปได้อย่างมีศักยภาพ โดยเน้นการสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในองค์กรเพื่อก้าวข้ามและผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ ทุกคนต้องร่วมมือกันไม่ให้เกิดความแตกแยก จับมือร่วมกันทำให้สมาคมมีความเข้มแข็งพร้อมที่จะก้าวหน้าต่อไปได้

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการเสนอเพื่อเปลี่ยนคำย่อของ ผู้กำกับกำลังสำรองรักษาดินแดน ซึ่งจากเดิมที่ใช้คือ ผกร. ให้เปลี่ยนมาใช้คำย่อ ผกก. เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและมีความชัดเจนในการบริหารงานกิจกรรมของสมาคมมากกว่า ซึ่งได้มีการปรึกษาผู้ใหญ่ รวมถึงศึกษาดูกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ แล้วพบว่าสามารถจดแจ้งได้ไม่ติดขัดแต่อย่างใด ซึ่งทางสมาคมจะได้ดำเนินการจัดการเปลี่ยนชื่อย่อ ผู้กำกับกำลังสำรองรักษาดินแดน เป็น ผกก. อย่างเป็นรูปธรรมในเร็ว ๆ นี้เช่นกัน

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค