สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ทำพิธีมอบเสื้อกาวน์นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 10นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานมอบเสื้อกาวน์นิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 10 จำนวน 32 คน ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายแพทย์สมเกียรติ บวรเสรีไผท รองผู้อำนวยโรงพยาบาลสมเด็จ รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก นายวิสิษฏ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีพร้อมคณะกรรมการกาชาดจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี,ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จฯ, นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา, นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อมแขกผู้มีเกียรติ และผู้ปกครองนิสิตแพทย์ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้รับมอบหมายให้เป็นสถาบันหลักในการผลิตแพทย์ชั้นคลินิกในโครงการร่วมผลิตแพทย์ระหว่างโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชากับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีหน้าที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในชั้นก่อนคลินิก คือ ชั้นปีที่ 1-3 และรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในชั้นคลินิก ชั้นปีที่ 4-6 ซึ่งมุ่งเน้นปฏิบัติทักษะทางการแพทย์ โดยปัจจุบันมีนิสิตแพทย์สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตแพทย์ไปแล้ว 7 รุ่นๆ ละ 32 คน
สำหรับการจัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ในครั้งนี้ เพื่อให้นิสิตแพทย์ตระหนักถึงความสำคัญของเสื้อกาวน์ขาวอันเป็นสัญลักษณ์ของความดีงามในวิชาชีพแพทย์ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตนให้เป็นแพทย์ที่ดีต่อไปในอนาคต ให้นักศึกษาได้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองที่สามารถผ่านการเรียนไปสู่ระดับชั้นคลินิกซึ่งเสื้อกาวน์ มีความหมาย คือ มีหน้าที่ป้องกันสิ่งสกปรก เช่น เลือด น้ำหนอง เสมหะ เป็นต้น นั่นคือความพร้อมที่จะรับภาระในการดูแลผู้ป่วย กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อสวมเสื้อตัวนี้ สีขาว สีแห่งความสะอาด นั่นคือการดำรงตนให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตใจที่ใส่สะอาด ไม่มีอคติ ลำเอียง ไม่แยกชั้นวรรณะ เชื้อชาติศาสนา พร้อมดูแลผู้ป่วยทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา มีความพร้อมในการผลิตบัณฑิตแพทย์ และถือเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของภาคตะวันออกที่ผลิตแพทย์ให้กับประเทศชาติ ซึ่งได้ก้าวผ่านการเรียนในชั้นปีที่ 1 ถึง 3 และหลังจากนี้อีก 3 ปีข้างหน้า นิสิตแพทย์จะพบกับการเรียนการสอนในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจะมีผู้เจ็บป่วย ร่วมเป็นครู ให้ความรู้ นอกเหนือไปจากคณาจารย์แพทย์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ ความสามารถ ไปใช้กับการทำงานในชีวิตจริงต่อไป
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค