สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลเมืองศรีราชา จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2562


ที่บริเวณสวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติประจำปี 2562 โดยมีนายธานี  รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีราชา พร้อมด้วยประชาชนในชุมชนร่วมกันปลูกต้นไม้ ซึ่งต้นไม้ที่ปลูกได้แก่ ต้นรวงผึ้ง จำนวน20ต้น สำหรับ "ต้นรวงผึ้ง" ถือเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10 เนื่องด้วยดอกรวงผึ้งมีสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ และจะผลิดอกในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 

เนื่องจากเมืองศรีราชามีประชาชนเข้ามาอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่น จนเป็นสังคมเมืองที่มีแต่ตึกสูง อาคาร คอนโดมิเนียมเกิดขึ้นอย่างมากมาย จนไม่มีพื้นที่ให้ต้นไม้ได้เติบโต ทางเทศบาลเมืองศรีราชาจึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อต้องการให้ประชาชนทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการปลูกจิตสำนึก ให้มีความรู้สึกอนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปให้กลับคืนมาด้วยการปลูกต้นไม้ทดแทน และยังเป็นการช่วยกันรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค