สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันวิสาขบูชา


ที่ลานเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม นายเอกชัย  สาโรจน์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสัดราษฎ์นิยมธรรม นำคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์  เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยก่อนการตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ได้แสดงธรรมเทศนา และกล่าวถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา จากนั้นจึงได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์  ซึ่งวันวิสาขบูชา ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา โดยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย