สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

รมต.แรงงาน เปิดงาน “Safety Thailand” ส่งน้องเดินทางปลอดภัย ไป-กลับ รับเทศกาลสงกรานต์ 2562


รมต.แรงงาน เปิดงาน “Safety Thailand” ส่งน้องเดินทางปลอดภัย ไป-กลับ รับเทศกาลสงกรานต์ 2562 พร้อมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ย้ำให้เตรียมความพร้อม คนพร้อม รถพร้อม ใจพร้อม ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา จ.ชลบุรี
วันนี้ (3 เม.ย. 62) พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน “Safety Thailand” ส่งน้องเดินทางปลอดภัย ไป-กลับ รับเทศกาลสงกรานต์ 2562 และการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยมีนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา, นายสนทยา ทับขันต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา, ตำรวจ, หนุ่มสาวโรงงาน, ชุมชนโดยรอบสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมเปิดกิจกรรมนี้ กว่า 1,000 คน ณ บริเวณสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
พลตำรวจเอกอดุลย์ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีกำลังแรงงาน 38.3 ล้านคน เป็นผู้ที่ทำงานในระบบสถานประกอบการมากกว่า 11.5 ล้านคน และมีแรงงานต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านอีกประมาณ 3.2 ล้านคน ซึ่งแรงงานต่างชาติกลุ่มนี้มีวัฒนธรรมและประเพณีใกล้เคียงกับคนไทย โดยเฉพาะประเพณีสงกรานต์ ดังนั้นเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ 2562 รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 12 เมษายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นวันหยุดต่อเนื่องรวม 5 วัน ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2562 โดยกระทรวงแรงงานมีความห่วงใยผู้ใช้แรงงานที่จะต้องเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ จึงได้จัดโครงการ “สงกรานต์ชื่นบานแรงงานชื่นใจ" พร้อมขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ รวมไปถึงนายจ้างเจ้าของสถานประกอบกิจการต่างๆ ในการอำนวยความสะดวกและให้ความรู้แก่ลูกจ้างทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางกลับภูมิลำเนาในเทศกาลสงกรานต์
นอกจากนี้คณะรัฐมนตรี มีมติพิจารณาผ่อนผันให้แรงงานต่างชาติสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ ที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ และกลับเข้ามาในประเทศไทยได้ตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 30 เมษายน 2562 นี้ โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราวีซ่า แต่หากเดินทางกลับภายหลังวันที่ 30 เมษายน 2562 จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 2,000 บาท ที่สำคัญจะต้องกลับเข้าสู่ประเทศไทยภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
พลตำรวจเอกอดุลย์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนั้นได้รณรงค์ให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมใช้สิทธิตรวจสุขภาพประจำปีและจัดบริการทางการแพทย์ โดยหากมีกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสามารถเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ทันที โดยใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น พร้อมมีบริการตรวจสุขภาพผู้ใช้แรงงานก่อนการเดินทาง, บริการตรวจเช็คความพร้อมของยานพาหนะ โดยจัดชุดช่างตรวจสภาพและซ่อมบำรุงยานพาหนะและความพร้อมผู้ขับขี่ทั้งรถยนต์โดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดความปลอดภัยตามนโยบาย Safety Thailand และได้มอบหมายให้สำนักงานแรงงานในต่างประเทศจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ในหมู่แรงงานไทยอีกด้วย
สำหรับจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดอุตสาหกรรมและบริการใหญ่ มีจำนวนแรงงานในสถานประกอบการกว่า 7 แสนคน โดยเป็นแรงงานที่ย้ายถิ่นฐานจากจังหวัดอื่นๆ และแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านอีกกว่า 2 แสนคน ซึ่งกระทรวงแรงงานร่วมกับภาคเอกชนจัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการและแรงงานรองรับเทศกาลสงกรานต์ โดยมุ่งเน้นการรณรงค์ให้ผู้ใช้แรงงานมีความระมัดระวัง ไม่ประมาท มีการเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง 3 ประการ คือ คนพร้อมรถ พร้อม และใจพร้อม ทั้งนี้ขอฝากให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานใช้ความระมัดระวังและไม่ประมาทขับขี่ปลอดภัยเพื่อให้เทศกาลสงกรานต์ปีนี้เป็นเทศกาลสงกรานต์ที่ทุกคนชื่นบาน ผู้ประกอบการและผู้ใช้แรงงานทุกคนชื่นใจ อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ใช้แรงงานสามารถติดต่อกระทรวงแรงงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทางสายด่วน 1506paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค