สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี


ที่ด้านหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา พร้อมคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 65 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย  และเพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และปวงชนชาวไทย จากนั้นที่อาคารอนุสรณ์ 100 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณศรีราชา ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช  นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาเป็นประธานเปิดกรวยเฉลิมพระเกียรติ กล่าวคำอาศิรวาทพร้อมลงนามถวายพระพรด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเนื่องด้วยในวันที่ 2 เมษายนเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งในปีนี้พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ 64 พรรษาเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่านที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อโรงพยาบาลและพสกนิกรชาวไทย รวมถึงทางโรงพยาบาลยังได้จัดกิจกรรม 64 พรรษาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรประชากรสุขภาพดีซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม นิทรรศการพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี กิจกรรมเพื่อประชาชนได้แก่การรับบริจาคโลหิตอวัยวะและดวงตา ตรวจหามวลกระดูกให้คำปรึกษาเรื่องฟันให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยาให้ความรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์พยาธิในอุจจาระให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกกำลังกาย เป็นต้นpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค