สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ท่าเรือแหลมฉบัง กำหนดมาตรการขนส่งสินค้าในท่าเรือแหลมฉบังช่วงสงกรานต์ เพื่อเป็นการป้องกันการอุบัติเหตุตามนโยบายรัฐบาล


เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (11 เมษายน 2562) เรือโทยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในการเปิด จุดบริการประชาชน พร้อมทั้งให้โอวาทแก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำจุดบริการประชาชน เพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 โดยจุดบริการประชาชนฯ ของท่าเรือแหลมฉบัง จะเปิดตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2562 ณ ประตูตรวจสอบ 2 ท่าเรือแหลมฉบัง

เรือโทยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็นวันหยุดยาว ทำให้มีผู้ใช้รถใช้ถนนจำนวนมาก และที่ผ่านมา ก็จะมีรายงานการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัย และเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ 

รวมทั้งลดการจราจรติดขัดบนท้องถนนให้แก่ประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม ท่องเที่ยว และไปสถานที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ตามที่รัฐบาล และหน่วยงานราชการ รวมทั้งรัฐวิสาหกิจมีนโยบายเพิ่มความปลอดภัยการใช้ถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2562 นั้น 

ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย พิจารณาแล้วจึงได้ประกาศกำหนดมาตรการการขนส่งสินค้าที่ท่าเรือแหลมฉบัง ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2562 ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2562 เป็นต้นไปจนถึงสิ้นสุดเทศกาล โดยขอความร่วมมือ ดังนี้ 

1.ในการขนส่งสินค้าขาเข้าและขาออกทุกประเภททางถนน ดำเนินการดังนี้ ตรวจสอบสมรรถนะของรถ และผู้ขับชี่ และทำการขนส่งด้วยความระมัดระวังให้เกิดความปลอดภัยเป็นพิเศษ สำหรับสินค้าอันตรายขาเข้า ก่อนการขนส่งให้ตรวจสอบความพร้อมของรถขนส่ง และพนักงานขับรถขนส่งเพื่อให้การขนส่งสินค้าอันตรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัย 

2.หากต้องการคำแนะนำให้ติดต่อกับ กองการท่า สำนักปฏิบัติการ ท่าเรือแหลมฉบัง โทรศัพท์ 0-3840-9233, 0-3840-9255, 0-3840-9243, 0-3840-9292 ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561 เป็นต้นไปจนถึงสิ้นสุดเทศกาล

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค