สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่อำเภอศรีราชา ร่วมมอบสิ่งของในวันรวมน้ำใจชาวศรีราชา เพื่อนำไปร่วมในการจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงส์ งานสงกรานต์ จังหวัดชลบุรีและและประเพณีกองข้าว


ที่ศาลาประชาคมหลังเล็ก ภายในอำเภอศรีราชา นายนิติ วิวัฒวานิช นายอำเภอศรีราชา นางปัทมา วิวัฒวานิช นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา พร้อมเหล่าสมาชิกกาชาดอำเภอศรีราชา ร่วมใจกันจัดงานวันร่วมน้ำใจชาวศรีราชา ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรวบรวมน้ำใจจากสิ่งของและเงินบริจาคต่างๆ ที่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชมรม ชุมชน และผู้ใจบุญ จากองค์กรต่างๆ ในเขตพื้นที่อำเภอศรีราชา เพื่อจะได้นำ ไปร่วมในการ จัดกิจกรรมของกาชาดจังหวัดชลบุรี ภายในงานนมัสการพระพุทธสิหิงส์ จังหวัดชลบุรี และอีกส่วนหนึ่งก็จะนำไปออกร้านกิจกรรมของกาชาดอำเภอศรีราชา ในงานประเพณีวันกองข้าวศรีราชา ในช่วง เดือนเมษายนที่จะมาถึง เพื่อนำรายได้จากการออกร้านไปใช้ในสาธารณประโยชน์ต่อไป โดยมีหน่วยงาน ห้างร้านต่าง ๆ นำเครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ เครื่องอุปโภค บริโภค และ เงินมามอบให้จำนวนมาก ซึ่งหากหน่วยงานใด ที่สนใจจะเข้าร่วมบริจาคสิ่งของก็ยังสามารถนำมามอบให้กับทางอำเภอศรีราชาในวันและเวลาราชการ จนกว่าจะเสร็จสิ้นงานประเพณี


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค