สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เปิดเส้นทางใหม่ จุดชมวิวเมืองศรีราชาแบบพาโนรามา บ้าน SR หมู่ 4 บางพระ ตามโครงการ นวัตวิถี OTOP


ที่  บ้าน SR หมู่ 4 ตำบลบางพระ จนายจำรัส  ยังอยู่สุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลบางพระ พาเที่ยวชม จุดชมวิว เมืองศรีราชา แบบพาโนรามา 360 องศา บนยอดเขาฉลาก หลังจากที่หมู่บ้าน SR หมู่ 4 ตำบลบางพระ ได้ยกระดับเป็น หมู่บ้าน นวัตวิถี OTOP พร้อมได้รับเงินสนับสนุน จากทางภาครัฐ จำนวน 250,000 บาท เพื่อมาปรับปรุง ให้เป็นหมู่บ้านนำร่องเพื่อการท่องเที่ยวโดยมีการปรับปรุง เส้นทางเดินป่าธรรมชาติ ภายในวัดพรหมมาวาส ตำบลบางพระ ที่บนยอดเขาฉลาก ให้กลายเป็นจุดที่ประชาชน และนักท่องเที่ยว สามารถขึ้นไปเที่ยวชม ความสวยงาม ของเมืองศรีราชา ในมุมมองต่างๆ แบบ 360 องศา ประกอบกับมีเส้นทางวิ่งเพื่อศึกษาธรรมชาติ และเส้นทางจักรยานวิบากที่สามารปั่น และวิ่ง ได้โดย รอบเขาฉลาก ซึ่งปัจจุบันกระแสการออกกำลังกายแบบวิ่ง Trail รักการปั่นจักรยานแนว Cross Country กำลังเป็นที่นิยมจึงทำให้มีประชาชนและท่องเที่ยวสนใจและทยอยมาท่องเที่ยวจุดชมวิวหมู่บ้าน SR บนยอดเขาฉลากและทำกิจกรรมการออกกำลังกายร่วมกับคนในครอบครัว เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ทำให้เศรษฐกิจภายในชุมชนดีขึ้นคนในหมู่บ้านมีงานทำ
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค