สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี จัดปิดและมอบประกาศนียบัตรฝึกอบรมผู้ต้องขังตามหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย รุ่น 1 สู่สังคม พร้อมเผยมั่นใจ 100 เปอร์เซ็นต์ ออกไปเป็นคนดี จะไม่หวนกลับมาที่เดิมอีก


ที่ภายในทัณฑสถานหญิงชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชจังหวัดชลบุรี เป็นประธานปิดและมอบประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมผู้ต้องขังตามหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจำโครงการเบา) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่น 1 จำนวน 200 คน โดยมี นางจุไร ทัสสะ ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงชลบุรี พร้อมด้วย อ.วิเศษ ไผ่ชัยสิทธิ์ ประธานชมรม ALL FOR ONE THAILAND, นายสุรศักดิ์ ร่มรื่น, นายไพบูลย์ เสริมสาตร์ (โต บางแค) ที่ปรึกษาชมรมฯ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมเข้าเยี่ยมชมการฝึกอบรมทักษะร่างกาย จิตใจ และทักษะวิชาชีพ อาทิ การทำซาลาเปาไส้หมู ไส้ถั่วแดงญี่ปุ่น การทำขนมไทย การนวดฝ่าเท้า ร่างกาย เพื่อเป็นการส่งเสริม นำไปเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองหลังจากพ้นโทษ
ทั้งนี้ เป็นไปตามของนโยบายในการพัฒนาผู้ต้องขังด้วยการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อสร้างการยอมรับจากสังคม ซึ่งทางกระทรวงยุติธรรม โดยกรมราชทัณฑ์ ที่เนื้อหาหลักสูตรเน้นในด้านการเตรียมพร้อมด้านร่างกาย การฝึกระเบียบ การสร้างวินัย ด้านจิตใจ ในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามหลักศาสนกิจ ของทักษะอาชีพ แผนการประกอบอาชีพ เงินทุน การเตรียมสมัครงาน รวมถึงการปรับตัวเข้ากับสังคม ที่ในปัจจุบัน มี 17 แหล่งทั่วประเทศ
นางจุไร ทัสสะ ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงชลบุรี กล่าวว่า สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นการคัดสรรจากที่เป็นผู้ต้องขังกรณีพิเศษ เป็นผู้ต้องขังชั้นดี เหลือโทษไม่เกิน 3 ปี โดยดึงทางหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในจังหวัดชลบุรี เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งมีความมั่นใจ 100 เปอร์เซ็นต์ ผู้ที่ได้รับการคัดเลิอกพิจารณา จากทางรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม ได้พ้นโทษออกไปในวันที่ 9 มีนาคม 2562 จะสามารถปรับตัวกับคนในครอบครัวและสังคมได้ และใช้ความรู้ที่ได้รับ โดยเฉพาะอาชีพ ไปเป็นรายได้เลี้ยงตัวเอง แล้วจะไม่กลับมาสู่การกระทำผิดซ้ำอีก