สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ม.บูรพา รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน The 4th TOURIST Expert Training ร่วมมหาวิทยาลัยเครือข่ายยุโรป เพื่อเขี้ยวเล็บให้บุคคลากรมหาวิทยาลัย 5 ประเทศ


มหาวิทยาลัยบูรพารับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน The 4th TOURIST Expert Training ร่วมมหาวิทยาลัยเครือข่ายยุโรป เพื่อเขี้ยวเล็บให้บุคคลากรมหาวิทยาลัย 5 ประเทศ

วันนี้ (26 มี.ค.62) ที่ห้องประชุมโรงแรมเมอร์เคียว โอเชียน พัทยา จ.ชลบุรี นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา ได้กล่าวต้อนรับผู้บริหาร นักวิชาการ บุคคลากรและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายยุโรปจาก 5 ประเทศ ที่เดินทางมาเข้าร่วทการประชุมเชิงปฏิบัติการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน The 4th TOURIST Expert Training  โดยมี รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช ได้ให้ข้อมูลในฐานะหัวหน้าโครงการว่า ทางมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเป็นเครือข่ายภายใต้กรอบความร่วมมือโครงการ TOURIST ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในยุโรปจาก 5 ประเทศ จัดการประชุมดังกล่าวขึ้น โดยทางมหาวิทยาลัยบูรพาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้ผู้เกี่ยวข้องได้นำไปปรับใช้ โดยลงพื้นที่ศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านวิชาการต่างๆ ร่วมกัน โดยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นตั้งแต่วันที่ 26-29 มิถุนายน 2562 นี้ 

ในการประชุมครั้งนี้มีตัวแทนจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมจาก 5 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย ฟินแลนด์ สเปน เวียดนาม และไทย โดยโครงการ TOURIST นี้ ดำเนินการร่วมกันภายใต้กรอบความร่วมมือ โครงการ Erasmus+ Capacity Building in Higher Education ที่สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป EU เพื่อพัฒนาความยั่งยืนทางการท่องเที่ยวผ่านการจัดการด้วยนวัตกรรมกลยุทธ์การเงินแนวใหม่ต่อไปด้วยเช่นกัน


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค