สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ


วันนี้ (22 ก.พ.62) นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมจิตอาสาโดยร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนา ทำความสะอาด เส้นทางจราจร ณ สวนสุขภาพ หมู่4 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดชลบุรี ได้นำกลุ่มจิตอาสา นายอำเภอเมืองชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ประจำอำเภอเมืองชลบุรี ทหาร ตำรวจ อสม. ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ด้วยทรงมุ่งมั่นหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ ซึ่งประกอบไปด้วย สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) จึงถือกำเนิดขึ้น ตามแนวพระราโชบาย เป็นเครื่องมือทำหน้าที่ประสานความร่วมมือทำงานระหว่างหน่วยงานราชการในพระองค์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้มีส่วนร่วมทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้คนในชาติ ในชุมชน มีความสุขอย่างยั่งยืน สนองพระราชปณิธานที่ว่า รักษา สืบสาน ต่อยอด และเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้พร้อมเพียงกัน จัดกิจกรรมเราทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่หาที่ หลังจากนั้นได้ร่วมกันทำความสะอาดตามสถานที่ต่าง ๆ สถานที่ราชการ ทาสีถนน ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดขยะ โดยเน้นที่หมู่บ้าน ชุมชน วัด โรงเรียน และพื้นที่โดยรอบด้วยpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค