สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ปลัดอำเภอศรีราชา ได้นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าทำกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนา ทำความสะอาด เส้นทางจราจร


นายนริศ ปาละกะวงค์ ณ อยุธยา ปลัดอาวุโส อำเภอศรีราชา ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา ได้นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าทำกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนา ทำความสะอาด เส้นทางจราจร บริเวณหมู่6และหมู่10องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

กิจกรรมในครั้งนี้ นายสมศักด์  เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน   และจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกัน นำอุปกรณ์ต่างๆ ทำความสะอาดผิวถนน และเก็บขยะ เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม สะอาด ปลอดภัย   ใจเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า รวมพลัง สามัคคี และสนองพระราชดำริตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” รวมทั้งเป็นการขับเคลื่อน ตามนโยบายเรื่องการรักษาความสะอาดของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ให้เป็นบ้านเมืองสะอาดใน พ.ศ.2562paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค