สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จัดพิธีทำบุญ ครบรอบ 87 ปี


ที่ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายจิร จักกะพาก  รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อม นายดิถดนัย พลีพูล ผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา และคณะผู้บริหารคณะครู นักเรียน ได้ร่วม ทำบุญครบรอบ 87 ปีของโรงเรียน เทศบาลบ้านศรีมหาราชา เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยประวัติของโรงเรียน เมื่อปีพ.ศ 2474 ขุนจักกะพากพาณิชกิจ บริจาคที่ดินจำนวน 11 ไร่ 75 ตารางวาบริเวณทุ่งตะกาดโดยขุนไกร กิจยานุกูลนายอำเภอศรีราชาและนายสนิท   อนันตสมบูรณ์ ธรรมการอำเภอและคณะจัดหารายได้เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนถาวรโดยใช้ชื่อ โรงเรียนศรีราชาชนประสิทธิ์สังกัดกระทรวงศึกษาธิการทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งขณะนั้นนายเจริญอำไพเป็นครูใหญ่และเมื่อปีพศ. 2506 โอนมาสังกัดเทศบาลตําบลศรีราชา และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีราชาจากนั้นปี 2544 รวมกับโรงเรียนเทศบาลวัดศรีมหาราชาเพื่อให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย งานในปัจจุบันโรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึง มัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนทั้งหมด 1,625 คน

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค