สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

อบจ.ชลบุรี ร่วมใจบริจาคโลหิตฯและมอบเงินอุดหนุนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด


ที่ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ว่าที่ ร.ต.ดร.จิติล คุ้มครอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการร่วมใจบริจาคโลหิต ทำบุญด้วยจิตและให้จากใจ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีและภาคบริการโลหิตที่ 3 จังหวัดชลบุรี สภากาชาดไทย จัดขึ้นเพื่อเป็นการรณรงค์ให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและประชาชนทั่วไปในจังหวัดชลบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตเพื่อเป็นการสำรองโลหิตให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ได้นำไปใช้ช่วยชีวิตผู้ป่วย   ได้อย่างเพียงพอเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งยังเป็นการช่วยกระตุ้นการผลิตเม็ดเลือดใหม่ในร่างกาย ส่งผลให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นอีกด้วย
ทั้งนี้ ก่อนเริ่มพิธีเปิดดังกล่าวได้มีพิธีมอบเงินอุดหนุนเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดชลบุรี จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรี (ศอ.ปส.จ.ชบ.) ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี เรือนจำกลางชลบุรี เรือนจำพิเศษพัทยา ทัณฑสถานหญิงชลบุรี และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,950,000 บาท  โดยมีนายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินดังกล่าว  ซึ่งการจัดงานในวันนี้มีกำลังพลจากศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค 2 ชลบุรี กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หน่วยงานราชการต่างๆและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค