สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลตำบลบางพระจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562


ที่ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ สว. ไม่ลื่นไม่ล้มไม่ซึมไม่เศร้ากินข้าวอร่อย ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยเทศบาลตำบลบางพระได้ เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ  ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมพัฒนาสุขภาพร่างกาย และได้ทำกิจกรรมต่างๆ  ถึงได้ จัดโครงการ ดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความรู้ความสามารถให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงแบบบูรณาการในการดำเนินกิจกรรมในแต่ละครั้งระหว่าง ผู้สูงอายุด้วยกัน โดยมีการ บรรยายให้ความรู้ในเรื่องการติดเชื้อในกระแสเลือด และหนทางสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุข โดยมีนางสาวสุพรรณีใจดี  หัวหน้าศูนย์ เวชศาสตร์ อายุรวัฒน์โรงพยาบาลกรุงเทพเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค