สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จับกุมสินค้าประเภทตะปู สำแดงเมืองกำเนิดเป็นเท็จ มูลค่าสินค้ากว่า 10 ล้านบาท


วันนี้ (6 ก.พ.62) นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง แถลงข่าวการจับกุมสินค้าที่มีการสำแดงเมืองกำเนิดเป็นเท็จ โดยใช้สิทธิเมืองกำเนิดประเทศไทย เพื่อหลบเลี่ยงกำแพงภาษีในประเทศนำเข้า จำนวน 9 ตู้คอนเทนเนอร์ รวมมูลค่าสินค้ากว่า 10 ล้านบาท 

นายยุทธนา เปิดเผยว่า ตามที่กรมศุลกากร โดยนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร และ 
นายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร สั่งการให้มุ่งเน้นในการปราบปรามการลักลอบสินค้าหลีกเลี่ยงอากร ข้อห้าม ข้อกำกัด สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และสินค้าที่แสดงกำเนิดเป็นเท็จ เพื่อความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี ปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อม สำหรับการจับกุมในครั้งนี้ เป็นการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน เข้ามายังเขตปลอดอากรในประเทศไทย และทำการเปลี่ยนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบที่มาของสินค้าจากประเทศต้นทาง ซึ่งในกรณีนี้จะทำการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา การกระทำดังกล่าวถือเป็นการสำแดงเมืองกำเนิดเป็นเท็จ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อห้าม และเป็นการฉ้อฉล การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เจ้าหน้าที่ศุลกากร จึงได้ยึดของกลางทั้งหมดส่งดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 

การแสดงข้อความดังกล่าวบนหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ของสินค้า จึงเป็นการสำแดงเมืองกำเนิดเป็นเท็จ 
กรณีเป็นความผิดฐานยื่น หรือยอมให้ผู้อื่นยื่นใบขนสินค้า เอกสารหรือข้อมูล ซึ่งเกี่ยวกับการเสียอากรหรือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติไม่ถูกต้องหรือไม่บริบูรณ์เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงข้อห้ามข้อจำกัด อันเป็นความผิดตามมาตรา 202 มาตรา 244 มาตรา 252 พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 และตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. ห้ามนำของที่มีการแสดงเมืองกำเนิดเป็นเท็จเข้ามา พุทธศักราช 2481


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค