สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลนครแหลมฉบังร่วมกับกลุ่มไทยออยล์จัด Big Cleaning Day หวังร่วมลดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5


เทศบาลนครแหลมฉบังร่วมกับกลุ่มไทยออยล์จัด Big Cleaning Day หวังร่วมลดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตของประชาชนอย่างกว้างขวาง 

นายเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์โรงกลั่น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เผยว่า ทางกลุ่มไทยออยล์ได้ตระหนักถึงปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตของประชาชนอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอศรีราชาและชุมชนรอบโรงกลั่น ซึ่งทางกลุ่มไทยออยล์จึงได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กดังกล่าวให้กับประชาชน 

โดยร่วมกับทางเทศบาลนครแหลมฉบัง และ อำเภอศรีราชา ทำความสะอาดถนน ทั้งสายหลักและสาย และสายรอง รวมทั้งพื้นที่โดยรอบโรงกลั่น พร้อมทั้ง สนับสนุนการรดน้ำ และกวาดบริเวณถนนสุขุมวิทหน้าโรงกลั่น ในช่วงเช้า และเย็น เริ่มตั้งแต่ ที่ 31 ม.ค. ถึงวันที่ 8 ก.ม. และจะดำเนินการต่อไปเรื่อยๆหากสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองโดยรวมยังไม่ลดลง รวมถึงร่วมทำป้ายรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนรับรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันตนเองอย่างไรให้ปลอดภัยจากฝุ่นละอองPM 2.5 โดยได้ติดตั้งไว้จำนวน 30 จุดในเขตพื้นที่นครแหลมฉบัง 

นอกจากนี้ทางกลุ่มไทยออยล์ ยังได้ร่วมกับผู้รับเหมา ฉีดน้ำบริเวณถนนรอบโรงกลั่น เช่น ถนนบ้านทุ่ง ถนนอ่าวอุดม รวมทั้ง กวาดถนนเส้นทางต่างๆ ภายในโรงกลั่นเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 4 - 8 ก.พ. เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและกลุ่ม ปตท.เพื่อลดฝุ่นละออง


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค