สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กลุ่มไทยออยล์จับมือกรมเจ้าท่า จัดโครงการ รักษ์โลก ร่วมใจใช้ถุงผ้า


วันนี้ (5 ก.พ.62) นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม พร้อม ด้วยนายวิโรจน์ มีนะพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน), นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา ร่วมเปิดโครงการ “รักษ์โลก ร่วมใจใช้ถุงผ้ากับไทยออยล์และกรมเจ้าท่า” ณ ท่าเทียบเรือเกาะลอย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน ผู้ประกอบการในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เกิดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องผลจากขยะพลาสติก และช่วยกันลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก โดยรณรงค์ให้หันมาใช้ถุงผ้าแทน ทั้งนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมการเล่นเกมส์ เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงการใช้ถุงผ้า รวมถึงเวทีเสวนาให้ความรู้จากนักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมมาให้ความรู้อีกด้วย 

ปัจจุบันขยะพลาสติกในประเทศไทยมีมากถึง 3.2 ล้านตัน และเป็นอันดับ 6 ของโลกที่น่ากังวลก็คือ ขยะพลาสติกสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ปีละ 0.5 ล้านตัน ที่เหลือ 1.5 ล้านตัน ถูกนำกลับไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบและเผาทำลาย บางส่วนตกค้างในสิ่งแวดล้อม แต่ละปีมีขยะพลาสติกไหลลงทะเลจำนวนมาก กลายเป็นแพขยะในทะเลขนาดใหญ่ วิกฤติขยะพลาสติกยังคงเป็นปัญหารุนแรงต้องเร่งแก้ไขอย่างจริงจัง เนื่องจากส่งผลกระทบทางด้านสังคมเมืองและสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ขยะพลาสติกบางประเภทยังต้องใช้เวลาในการย่อยสลายนานถึง 450 ปี ซึ่งนอกจากผลกระทบของขยะพลาสติกที่มีต่อสังคมเมืองแล้ว ขยะดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลด้วย ล่าสุดปรากฏเป็นภาพข่าวปลาวาฬเกยตื้นตายจากการกินขยะพลาสติกในทะเล ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาพลักษณ์เชิงลบต่อประเทศในระดับนานาชาติ และเป็นการตอกย้ำถึงสถานการณ์ปัญหาขยะในทะเลของประเทศอีกด้วย 

กลุ่มไทยออยล์และกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เล็งเห็นถึงความสำคัญในประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาขยะพลาสติกในทะเล จึงได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการ “รักษ์โลก ร่วมใจใช้ถุงผ้ากับไทยออยล์ และกรมเจ้าท่า” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาของขยะพลาสติก และร่วมมือร่วมใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ถุงผ้าแทน อันเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งช่วยปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศร่วมกัน ส่งผลดีทั้งชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค