สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กลุ่มไทยออยล์ จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับลูกหลาน และผู้ปกครอง 10 ชุมชน เด็กๆ จาก10 ชุมชน รอบกลุ่มไทยออยล์ แห่เที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ร่วมเล่นเกมส์ และรับของรางวัลกัน อย่างสนุกสนาน


วันนี้ (12 ม.ค.62) ที่ศูนย์การเรียนรู้ไทยออยล์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกลุ่มไทยออยล์ ประจำปี 2562 พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และเด็กเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยมี นางรุ่งนภา จันทร์ชูเกียรติ ผู้จัดการ เทคโนโลยี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) นายสาวิตร จิตรประวัติ ผู้จัดการแผนกบริหารงานชุมชน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) คอยให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์  

นางรุ่งนภา จันทร์ชูเกียรติ ผู้จัดการ เทคโนโลยี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของเยาวชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก และเยาวชนร่วมกัน เพราะเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนา เพื่อเติมเต็มศักยภาพให้เติบโตเป็นทั้งคนเก่ง และคนดี ควบคู่กันไป 

กลุ่มไทยออยล์ให้ความสำคัญกับเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง โดยวิสัยทัศน์ที่จะเกิดขึ้นในปี 2562 - 2573 หรือ New Vision 2030 คือ "Empower Human Life through Sustainable Energy and Chemicals" หรือในภาษาไทย คือ การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน ในส่วนที่เป็นวิสัยทัศน์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางด้านสังคมและชุมชน เราจะมุ่งเน้นไปที่การเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างชีวิตที่ดีขึ้นแก่คนในสังคม

ซึ่งในด้านเยาวชนนั้น กลุ่มไทยออยล์มอบหมายให้แผนกบริหารงานชุมชน ดำเนินงานทางด้านการส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะต่างๆ แก่เยาวชน ไม่ว่าจะเป็นโครงการค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์, ค่ายเยาวชนสานฝัน สร้างสรรค์ชุมชน, โครงการสร้างเด็กแหลมฉบังเป็นแชมป์กระโดดเชือก, โครงการทันตสุขภาพ, โครงการ English Camp เป็นต้น โดยเชื่อว่าการส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนที่อยู่ใน 10 ชุมชนรอบกลุ่มไทยออยล์ จะทำให้เกิดการเรียนรู้และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

สำหรับในการจัดงานวันเด็กในครั้งนี้เพื่อ เสริมสร้างแรงบันดาลใจ โดยการนำเยาวชนที่เป็นตัวอย่างในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และทำในสิ่งที่ชื่นชอบจนประสบความสำเร็จ คือการแสดงทักษะการต่อเชือก ซึ่งเป็นกีฬาที่กลุ่มไทยออยล์ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง การร้องเพลง การแสดงดนตรีไทย และอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน นอกจากนี้ ในวันนี้เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ทางกลุ่มไทยออยล์ยังได้จัดกิจกรรมที่ทำให้เยาวชนได้รับความสุข และได้รับของขวัญของที่ระลึกอีกมากมายด้วย
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค