สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เริ่มแล้วงาน! เกษตรบางพระแฟร์ 61 ภายใต้แนวคิด “เกษตรสร้างชาติ ตามรอยพระบาทภูมินทร์”


ม.ราชมงคลตะวันออก จัดงานเกษตรบางพระแฟร์ 61 ภายใต้แนวคิด “เกษตรสร้างชาติ ตามรอยพระบาทภูมินทร์”  ณ บริเวณสนามบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ค่ำวันนี้ (1 ธ.ค.61) รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปฐมศิริ อธิการบดี และ นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานเปิดงาน “เกษตรบางพระแฟร์” ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “เกษตรสร้างชาติ ตามรอยพระบาทภูมินทร์” โดยมีนายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศบาลตำบลบางพระ, นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ, นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร่วมงาน ณ บริเวณสนามบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี วันที่ 1-9 ธันวาคม 2561 

นายสุจิตร มหาพิรุณ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กล่าวว่า งานบางพระเกษตรแฟร์ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ  มาร่วมแสดงในงาน ทำให้เป็นที่สนใจของประชาชนในจังหวัดชลบุรี รวมถึงประชาชนจากจังหวัดใกล้เคียงที่เข้ามาชมงาน และกิจกรรมทั้งหลายที่จัดไว้ในงานเป็นจำนวนมาก 

โดยมหาวิทยาลัยได้พัฒนาให้งานนี้เป็นที่จัดแสดงความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ เทคโนโลยีทางการเกษตร รวมทั้งเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ วิทยาการที่ทันสมัย สอดคล้องต่อการพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางของความก้าวหน้าของวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ในภาคตะวันออก 

งานเกษตรบางพระแฟร์ ถือเป็นงานประจำปีที่สำคัญงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ นักวิจัย และกลุ่มเกษตรกร ที่จะได้มีโอกาสในการนำเสนอผลงานทั้งด้านวิชาการ องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และงานประดิษฐ์คิดค้นเกี่ยวกับด้านการเกษตร ออกเผยแพร่สู่การรับรู้ของสาธารณะ สอดคล้องกับนโยบายการยกระดับธุรกิจเกษตรไทยแลนด์ 4.0 

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมหลากหลาย ทั้งนิทรรศการ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดทักษะทางวิชาการ และการอบรมความรู้ทางเกษตร ท่ามกลางบรรยากาศสดชื่น ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ และทิวทัศน์ “เขาชมพู่” อันงดงาม การแสดง “สานศิลป์-จินตลีลา เทิดพระบาทผ่านฟ้าภูมินทร์” และการขับร้องเพลงเทิดพระเกียรติฯ ชม โขนชุดพิเศษ รามเกียรติ์ ตอน “ยกรบ” และ “ศึกพรหมมาศ” การแสดงวัฒนธรรมนาฏศิลป์พื้นบ้าน อาทิ การแสดงหนังตะลุงเรื่อง “พระรถเมรี” การแสดงโปงลาง วัฒนธรรมสี่ภาค และระบำโบราณคดี 5 สมัย 

นอกจากนี้ ยังมีการอบรมการทำ “ไข่แมงดาฉาบเสวย” อาหารชาววัง เมื่อครั้งสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เสด็จประทับ ณ ศรีราชา การอบรมทำ “ม้าฮ่อ” ด้วยสับปะรดศรีราชา เครื่องว่างโบราณสุดพิเศษ และการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ปลอดยาที่เดียวในโลก 

ชมนิทรรศการหลากหลาย อาทิ นิทรรศการพืชศาสตร์ “ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง” นิทรรศการ “ตามรอยบัวบาทบงสุ์พระทรงศรี” กิจกรรมการแข่งขันประกวดนวัตกรรมการเกษตร และทายปัญหาทางพืช อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส ชม ชิม ช้อป สินค้าทางเกษตรจากมหาวิทยาลัย ร้านค้าชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการรายย่อยในโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค