สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เริ่มแล้วงาน! เกษตรบางพระแฟร์ 61 ภายใต้แนวคิด “เกษตรสร้างชาติ ตามรอยพระบาทภูมินทร์”


ม.ราชมงคลตะวันออก จัดงานเกษตรบางพระแฟร์ 61 ภายใต้แนวคิด “เกษตรสร้างชาติ ตามรอยพระบาทภูมินทร์”  ณ บริเวณสนามบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ค่ำวันนี้ (1 ธ.ค.61) รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปฐมศิริ อธิการบดี และ นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานเปิดงาน “เกษตรบางพระแฟร์” ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “เกษตรสร้างชาติ ตามรอยพระบาทภูมินทร์” โดยมีนายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศบาลตำบลบางพระ, นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ, นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร่วมงาน ณ บริเวณสนามบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี วันที่ 1-9 ธันวาคม 2561 

นายสุจิตร มหาพิรุณ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กล่าวว่า งานบางพระเกษตรแฟร์ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ  มาร่วมแสดงในงาน ทำให้เป็นที่สนใจของประชาชนในจังหวัดชลบุรี รวมถึงประชาชนจากจังหวัดใกล้เคียงที่เข้ามาชมงาน และกิจกรรมทั้งหลายที่จัดไว้ในงานเป็นจำนวนมาก 

โดยมหาวิทยาลัยได้พัฒนาให้งานนี้เป็นที่จัดแสดงความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ เทคโนโลยีทางการเกษตร รวมทั้งเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ วิทยาการที่ทันสมัย สอดคล้องต่อการพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางของความก้าวหน้าของวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ในภาคตะวันออก 

งานเกษตรบางพระแฟร์ ถือเป็นงานประจำปีที่สำคัญงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ นักวิจัย และกลุ่มเกษตรกร ที่จะได้มีโอกาสในการนำเสนอผลงานทั้งด้านวิชาการ องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และงานประดิษฐ์คิดค้นเกี่ยวกับด้านการเกษตร ออกเผยแพร่สู่การรับรู้ของสาธารณะ สอดคล้องกับนโยบายการยกระดับธุรกิจเกษตรไทยแลนด์ 4.0 

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมหลากหลาย ทั้งนิทรรศการ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดทักษะทางวิชาการ และการอบรมความรู้ทางเกษตร ท่ามกลางบรรยากาศสดชื่น ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ และทิวทัศน์ “เขาชมพู่” อันงดงาม การแสดง “สานศิลป์-จินตลีลา เทิดพระบาทผ่านฟ้าภูมินทร์” และการขับร้องเพลงเทิดพระเกียรติฯ ชม โขนชุดพิเศษ รามเกียรติ์ ตอน “ยกรบ” และ “ศึกพรหมมาศ” การแสดงวัฒนธรรมนาฏศิลป์พื้นบ้าน อาทิ การแสดงหนังตะลุงเรื่อง “พระรถเมรี” การแสดงโปงลาง วัฒนธรรมสี่ภาค และระบำโบราณคดี 5 สมัย 

นอกจากนี้ ยังมีการอบรมการทำ “ไข่แมงดาฉาบเสวย” อาหารชาววัง เมื่อครั้งสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เสด็จประทับ ณ ศรีราชา การอบรมทำ “ม้าฮ่อ” ด้วยสับปะรดศรีราชา เครื่องว่างโบราณสุดพิเศษ และการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ปลอดยาที่เดียวในโลก 

ชมนิทรรศการหลากหลาย อาทิ นิทรรศการพืชศาสตร์ “ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง” นิทรรศการ “ตามรอยบัวบาทบงสุ์พระทรงศรี” กิจกรรมการแข่งขันประกวดนวัตกรรมการเกษตร และทายปัญหาทางพืช อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส ชม ชิม ช้อป สินค้าทางเกษตรจากมหาวิทยาลัย ร้านค้าชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการรายย่อยในโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ