สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กลุ่มไทยออยล์ ใส่ใจคุณภาพชีวิตเยาวชน และสถานศึกษา โดยจัดกิจกรรม หมอไฟฟ้า ให้กับ 4 โรงเรียนรอบโรงกลั่น


กลุ่มไทยออยล์ ใส่ใจคุณภาพชีวิตเยาวชน และสถานศึกษา โดยจัดกิจกรรม "หมอไฟฟ้า" ให้กับ 4 โรงเรียนรอบโรงกลั่น ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) 

นายสาวิตร จิตรประวัติ ผู้จัดการแผนกบริหารงานชุมชน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เผยว่า สืบเนื่องจากเมื่อปี 2559 ทางกลุ่มไทยออยล์ได้เข้าร่วม โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) ร่วมกับกลุ่ม ปตท. และอีก 11 บริษัท ในการพัฒนาโรงเรียน 2,025 โรงเรียน ทั่วประเทศ 

โดยกลุ่ม ปตท. รับผิดชอบในการพัฒนาโรงเรียนทั้งหมด จำนวน 42 โรงเรียน (ตามโครงการระยะที่ 1) โดยกลุ่มไทยออยล์ รับผิดชอบในการพัฒนาโรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดดอนทราย, โรงเรียนวัดสนามจันทร์, โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา, โรงเรียนบ้านหนองขยาด, โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง และโรงเรียนบ้านหนองข่า อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 

และใน ปี 2561 ซึ่งเป็นโครงการฯ ระยะที่ 2 ทางกลุ่มไทยออยล์ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ 4 โรงเรียน ที่อยู่รอบสถานประกอบการกลุ่มไทยออยล์ ได้แก่ โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม โรงเรียนวัดมโนรม โรงเรียนบ้านชากยายจีน และโรงเรียนวัดแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยทางเราจะต้องทำหน้าที่เป็น School Partner ในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อต้องการยกระดับและพัฒนาระบบการศึกษาให้ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการบริหารจัดการของครูผู้สอนและนักเรียนเป็นหลัก 

จากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทำให้ได้ทราบว่าโรงเรียนเกือบทั้งหมดที่เข้าโครงการฯ มีลักษณะอาคารเป็นไม้และมีอายุการใช้งานมานานหลายสิบปี ทำให้เกิดปัญหาไฟไหม้ ไฟดูด และไฟรั่วอยู่บ่อยครั้ง ด้วย กลุ่ม ปตท. ในฐานะบริษัทด้านพลังงาน เป็นองค์กรที่มีความรู้ มีประสบการณ์ ความชำนาญ รวมทั้งมีบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านพลังงานมากมาย จึงได้คิดริเริ่มที่จะดำเนินโครงการ "หมอไฟฟ้า" สำหรับโรงเรียนประชารัฐขึ้น 

โดยในวันนี้(1 ธ.ค.61) ทางกลุ่มไทยออยล์ได้เข้ามาดำเนินโครงการหมอไฟฟ้า ที่โรงเรียนวันใหม่เนินพยอม โดยพนักงานจิตอาสา จากแผนกวิศวกรรมไฟฟ้ากลุ่มไทยออยล์ และบริษัทคู่ค้า ได้เข้ามาดำเนินการตรวจสอบ ปรับปรุงและแก้ไขระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุด และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ปลอดภัย ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด และปรับปรุงระบบไฟแสงสว่างตามทางเดินอาคารและภายในห้องเรียน รวมทั้งรณรงค์การประหยัดพลังงานด้วยการใช้หลอดไฟฟ้า LED โดยใช้งบประมาณ โรงเรียนละประมาณ 300,000 บาท 

ด้านนายกลกรรณ จันทร์กระจ่างแจ้ง ผู้จัดการ-วิศวกรรมไฟฟ้า กล่าวว่า สำหรับกลุ่มพนักงานที่มาร่วมดำเนินโครงการดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นพนักงานจิตอาสาที่ต้องการใช้เวลานอกเหนือจากเวลาทำงาน มาร่วมโครงการหมอไฟฟ้า โดยเมื่อวันที่ 3 - 4 พ.ย. ที่ผ่านมา ได้ดำเนินงานโครงการที่ โรงเรียนวัดแหลมฉบัง และ วันนี้ 1ธ.ค. เข้ามาดำเนินโครงการที่โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม ซึ่งคาดว่าจะต้องดำเนินการต่อเนื่องจนถึงวันที่ 2 ธ.ค. และในเดือน ก.พ. 2562 จะเข้าดำเนินโครงการฯ ที่ โรงเรียนวัดโนรม และโรงเรียนบ้านชากยายจีน 

สำหรับ โครงการ “หมอไฟฟ้า” ของโรงเรียนประชารัฐ 6 โรงเรียน ของระยะที่ 1 ดำเนินการติดตั้ง ปรับปรุง ตามวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้วเมื่อปี 2560 รวมทั้งการดำเนินการจัดอบรมให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้า และการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย โดยให้คำแนะนำด้านการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น วิธีการทำ CPR รวมถึงการอบรมการใช้ถังดับเพลิงเพื่อเข้าระงับเหตุอันเกิดจากอัคคีภัยได้อย่างถูกวิธี


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค