สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาจัดการแสดงคอนเสิร์ต ศูนย์ดนตรี ประจำปี 2561 “ACS Winter Love Song”


ที่ หอประชุมหลุยส์ชาแนล อาคารวัชรสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ประธานในพิธีเปิดการแสดงคอนเสิร์ต ศูนย์ดนตรี ประจำปี 2561 
โดยศูนย์ดนตรี โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เริ่มก่อตั้งในปีการศึกษา 2556 โดยความคิดริเริ่มของท่าน ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ได้เห็นสำคัญของการส่งเสริมสุนทรีภาพของนักเรียนทางด้านดนตรี ปัจจุบันนี้ศูนย์ดนตรีเปิดมาแล้ว เป็นเวลา 5 ปี  โดยเปิดการเรียนการสอน 10 ประเภท ดนตรี ได้แก่ (1) เปียโน (2) ไวโอลิน (3) กลองชุด (4) ขับร้อง (5) กีต้าร์ไฟฟ้า (6) กีต้าร์เบส (7) กีต้าร์คลาสสิค (8) ดนตรีไทย (9) โยธวาทิต และ (10) อูคูเลเล่ 

การจัดการแสดงคอนเสิร์ต ศูนย์ดนตรี ได้จัดให้มีการแสดงเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ซึ่งในการจัดการแสดงฯ ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมทักษะผู้เรียนทางด้านดนตรี ได้สร้างผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทางดนตรี กล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลสิ่งเสพติด 

โดยได้จัดให้มีรายการแสดงต่างๆ อาทิเช่น การแสดงดนตรีวงออเคสตร้า วงดนตรีไทย และดนตรีวงสตริง เป็นต้น โดยมีผู้แสดงร่วมการแสดงคอนเสิร์ต ฯ รวมกว่า 100 คนpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค