สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ปลัดจังหวัดชลบุรี เข้าตรวจเยี่ยม พร้อมมอบนโยบายข้าราชการอำเภอศรีราชา


ที่ ห้องประชุม ชั้น 2  ที่ว่าการอำเภอศรีราชา นายนิติวิวัฒน์วานิช  นายอำเภอศรีราชา ได้กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมรายงาน การปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ของอำเภอศรีราชา ให้กับ นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัด ชลบุรี พร้อมคณะ ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย หลังการเดินทางเข้ามารับตำแหน่งใหม่ โดยได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน สำหรับภารกิจ หลัก และ เร่งด่วน  ให้ปฏิบัติ ให้ลุล่วงก่อน เพราะ อำเภอ ศรีราชา เป็นอำเภอใหญ่ มีความเจริญทางเศรษฐกิจ เป็นเมืองที่ มีประชาชนพักอาศัยเป็นจำนวนมาก และการปฏิบัติ ตัวของข้าราชการให้เป็น ต้นแบบที่ดีของ องค์กร ปกครอง ท้องถิ่น และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ และในครั้งนี้ยังได้ติดตาม ผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตาม แนวทางของกระทรวง มหาดไทยและ จังหวัด ชลบุรี รวมถึง รับฟังปัญหาข้อ เสนอแนะต่างๆ สุดท้ายได้เน้นย้ำ ไปถึงเรื่อง การดูแล ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ โดยเฉพาะเทศกาลปีใหม่ 7 วันระวังอันตราย ที่จะมาถึง อีกไม่กี่วันนี้ 
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค