สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศรีราชา จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์ในครอบครัว ให้ผู้ปกครองร่วมประดิษฐ์กระทงกับลูกๆ


ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทง เพื่อสำหรับไปลอยในวันลอยกระทง โดยได้ให้ผู้ปกครอง มาร่วมประดิษฐ์กระทงกับลูกๆ เพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยผู้ปกครองต่างนำอุปกรณ์ในการประดิษฐ์กระทง เช่นใบตอง หยวกกล้วย ธูปเทียน ดอกไม้ มาร่วมประดิษฐ์กระทงกับบุตร-หลาน โดยหลังจากที่ครูผู้ดูแลเด็กได้พูดคุยเกี่ยวกับการประดิษฐ์กระทง เพราะใกล้เทศกาลลอยกระทง กับนักเรียน เพื่อเตรียมฝึกประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุที่ย่อยสลายง่าย  เช่นต้นกล้วย ใบตอง และใบไม้ชนิดต่างๆ ที่มีสีสวยงาม เด็กๆ ระดมความคิด โดยใช้ประสบการณ์เดิม และนำไปบอกผู้ปกครองให้เตรียมอุปกรณ์ดังกล่าวมาในวันนี้ เพื่อจะร่วมกันประดิษฐ์กระทง โดยระหว่างการประดิษฐ์กระทงนั้น นอกจากจะเป็นการได้พูดคุย สานความรักความเข้าใจในครอบครัวแล้วผู้ปกครองและครู ยังได้บอกนักเรียนถึงประวัติและประเพณีของการลอยกระทง ที่เป็นวัฒนธรรมของไทยซึ่งถือปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค