สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กกต. เดินเครื่องเตรียมพร้อมเลือกสมาชิกวุฒิสภา


นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดการอบรมเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวน สอบสวน หรือไต่สวน หรือดำเนินคดีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน 

สำนักงานคณะกรรกรการเลือกตั้ง โดยสำนักสืบสวน สอบสวน และวินิจฉัย 2 ได้จัดทำโครงการอบรมทีมพนักงานสืบสวน สอบสวนหรือไต่สวน หรือดำเนินคดี การได้มาซึ่งวุฒิสภา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำสำนวนเรื่องคัดค้านในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสืบสวนหรือไต่สวนเพื่อเป็นมาตรฐานเดี่ยวกันทั่วประเทศ และเป็นการซักซ้อมทำความเข้าใจในกระบวนการทำหน้าที่กรรมการสืบสวนหรือไต่สวน ที่มุ่งเน้นบทบาทและให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ที่ทำให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม โดยมีพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ผ่านการอบรมหลักสูตรสืบสวนและไต่สวนระดับกลาง รุ่นที่ 1-4 จากทั่วประเทศ จำนวน 403 คน เข้าร่วมอบรมครั้งนี้

นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 2 จัดโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวน สอบสวน หรือไต่สวน หรือดำเนินคดีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสำนักงานสืบสวนและไต่สวนชำนาญการ นิติกรชำนาญการ สำนักงานผู้มีคุณวุฒนิติศาสตร์จากส่วนกลางและทุกจังหวัด

สำหรับการอบรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำสำนวนเรื่องคัดค้านในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสืบสวนหรือไต่สวน และงานการข่าว ตลอดจนการป้องปราบการทุจริตการเลือกตั้งในทุกรูปแบบ ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติตามบทบาทภารกิจใหม่ของ กกต. ที่พนักงานสืบสวนไต่สวนของ กกต. มีบทบาทภารกิจเพิ่มมากขึ้น ทั้งงานการข่าว การคุ้มครอบพยาน การให้เงินรางวัลแก่ผู้ชี้ช่องเบาะแส และการปฏิบัติในฐานะพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้บุคคลากรที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการสืบสวนหรือไต่สวน มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในการเลือก ส.ว. ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยวธรรมต่อไป


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค