สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงพยาบาลสมเด็จ พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาจัดกิจกรรม พาผู้ป่วยสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561


นิสิต คณะ แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ร่วมกับคณะพยาบาล อาสากาชาดปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาได้ร่วมกันนำกระทงขึ้นไปตามตึกผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วย ที่ไม่ สะดวก ที่จะ เดินลงไปร่วม กิจกรรมพาผู้ป่วยสืบสานประเพณีลอยกระทง ได้มีโอกาส ตั้งจิตอธิษฐาน และฝากกระทง ไปลอย ซึ่งผู้ป่วย ต่างก็รู้สึกยินดี ที่ทางคณะจัดกิจกรรมได้เห็นความสำคัญ และได้มีส่วนร่วม ในประเพณีลอยกระทง จากนั้น ที่ ชายทะเลโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช  นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทยรักษาการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จบรมราชเทวี ณ ศรีราชา พร้อม คณะ ผู้บริหาร นิสิตแพทย์ ได้ร่วมกิจกรรมพาผู้ป่วยสืบสานประเพณีลอยกระทง 

เนื่องด้วยงานฝ่ายกิจการนิสิต และสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ได้เห็นความสำคัญผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐส่วนใหญ่มักมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเพราะการต้องอยู่รับการรักษาในโรงพยาบาลพบกับสิ่งแวดล้อมและบุคคลที่ไม่คุ้นเคย ซึ่งผู้ป่วยบางรายเป็นโรคเรื้อรัง ต้องได้รับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานาน ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ ประสบกับความวิตกกังวล ความเครียด จึงมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความสุขเล็กๆ น้อย ๆ และสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ให้กับผู้ป่วยเหล่านี้อีกทั้งยังเป็นการช่วยสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค