สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ภาควิชานิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา จัดนิทรรศการแสดงผลงานคณาจารย์-นิสิต


ภาควิชานิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานแสดงนิทรรศการผลงานนิเทศศิลป์เพื่อการสื่อสารสร้างสรรค์ชุมชน ภายใต้ชื่อโครงการ “นิเทศศิลป์สร้างสรรค์ชุมชน” เผยแพร่ผลงานนิสิต-คณาจารย์

วันนี้ ( 13 พ.ย.61) นายภัครธรณ์ เทียนชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานแสดงนิทรรศการผลงานนิเทศศิลป์เพื่อการสื่อสารสร้างสรรค์ชุมชน ภายใต้ชื่อโครงการ “นิเทศศิลป์สร้างสรรค์ชุมชน” ซึ่งคณาจารย์และนิสิตนิเทศศิลป์ ได้ร่วมกันจัดขึ้น ที่บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาชลบุรี ระหว่างวันที่ 13-15 พ.ย.นี้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ ประธานสาขานิเทศศิลป์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษฏา แสงสืบชาติ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพิศ เสียงก้อง ,อ.โกวิทย์ ทะลิ,อ.สมาน สรรพศรี,อ.นัตพล ถ้ำมณี ,นายพงศ์พัฒน์ เจริญวารี และ นายมนตรี จำนงสิริศักดิ์ ร่วมนำผลงานจัดแสดง 

ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี, ดร.เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา, นางภรนิษฐ์ อธิชจีราวัชร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ชลบุรี เข้าร่วม 

นายภัครธรณ์ เทียนชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การจัดแสดงนิทรรศการดังกล่าว ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของเด็กยุคใหม่ที่มีแนวคิดในการนำศิลปะมาประยุกต์ใช้ในเกี่ยวกับงานด้านวัฒนธรรมของ จ.ชลบุรี และยังได้เห็นการนำแนวคิดในเชิงศิลปะมาพัฒนาสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวด้วยการสร้างเป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ถือเป็นความก้าวหน้าด้านการศึกษาไทย โดยเฉพาะสาขานิเทศศิลป์ ที่ได้นำผลงานการออกแบบในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และยังสามารถต่อยอดในการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่นโดยไม่ทิ้งซึ่งความเป็นไทย 

ขณะที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ ประธานสาขานิเทศศิลป์ กล่าวว่าโครงการ “นิเทศศิลป์สร้างสรรค์ชุมชน” เป็นการนำงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่คณาจารย์และนิสิตนิเทศศิลป์ สู่ชุมชนเพราะในมหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้อยู่มากมายแต่ไม่สามารถถ่ายทอดสู่ชุมชนได้ ซึ่งในโครงการนี้นอกจากจะนำผลงานของทั้งอาจารย์และนิสิตที่สร้างสรรค์สู่ชุมชนแล้ว ชุมชนยังได้เห็นผลงานที่เกิดขึ้นด้วย และยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่อยู่ในชุมชน ทั้งเรื่องานจักรสาน, สถานที่ทางประวัติศาสตร์ อาทิ ตึกมหาราช ที่อ่างศิลา หรือจิตรกรรมฝาผนังของวัดใหญ่อินทราราม ซึ่ง จ.ชลบุรี มีสถานที่ทางประวัติศาสตร์และสิ่งที่ล้ำค่ามากมาย แต่ชุมชนและคนทั่วไปยังไม่ค่อยได้เข้าไปสัมผัสและได้เห็น เราจึงนำสิ่งเหล่านี้ออกมาสู่ชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้รับทราบ เพื่อสร้างสรรค์ชุมชนของภาคตะวันออกและชลบุรี ให้ก้าวหน้าต่อไป 

ด้าน ดร.เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่านิทรรศการในวันนี้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย ในแง่การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ซึ่งในมหาวิทยาลัยฯ ยังมีผลงานดีๆ อีกเยอะ ทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ของนิสิต และผลงานต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อชุมชนและสังคมภายนอก และยังเป็นการเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนิสิต ได้พัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบสู่ตลาดแรงงาน และเพื่อให้คณาจารย์สาขานิเทศศิลป์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยสู่ชุมชน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค