สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ผู้ว่าชลบุรี ให้โอวาทในงานปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่หนึ่ง


นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่หนึ่ง ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านไร่หนึ่ง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
จากการที่ชุมชนบ้านไร่หนึ่ง ได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่หนึ่ง มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นมา โดยจัดการเรียนการสอนทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 09.0012.00 น ปัจจุบันมีนักเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 85 คน ในการนี้ โรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่หนึ่ง ได้ดำเนินการเปิดการเรียน การสอนประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้เชิญนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนผู้สูงอายุในงานปฐมนิเทศครั้งนี้
โรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่หนึ่ง จัดตั้งขึ้นเพื่อสำรวจประชากรผู้สูงอายุในชุมชนที่มีตามทะเบียนราษฎร เพื่อนำผู้สูงอายุติดบ้านที่อยู่ในชุมชนเข้าโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อลดภาวะซึมเศร้า เพิ่มคุณค่าในตนเอง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้สูงอายุในชุมชน และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน โดยได้รับการดูแลจากเทศบาลนครแหลมฉบัง มีนายลออ สมุทรสินธุ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และมีทีมงานจากสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นผู้ทำหลักสูตรให้ครอบคลุมความสุขทั้ง 5 มิติของผู้สูงอายุ เมื่อเรียนจบในแต่ละปี ทางโรงเรียนมีการมอบเกียรติบัตร ปริญญาชีวิตให้ผู้สูงอายุที่ผ่านการสอบและจำนวนวันที่มาเยนไม่น้อยกว่า 50 % ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้ผู้สูงอายุมาโรงเรียน รวมถึงมีคะแนนดาวขยันให้กับผู้ที่มาเรียนมากที่สุด
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค