สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ผู้บริหารสนามกล์อฟพื้นที่อำเภอศรีราชานำถวาย ณ วัดบางพระวรวิหาร (พระอารามหลวง)


เมื่อเวลา 09.30 น.(4 พ.ย.61) ที่วัดบางพระวรวิหาร (พระอารามหลวง) นายพิเชษฐ์ เนื่องจำนงค์ ผู้บริหารสนามกอล์ฟ เพลสเซ่น วัลเล่ย์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ศรีราชา ทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ เพื่ออัญเชิญขึ้นทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดบางพระวรวิหาร (พระอารามหลวง) โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนจำนวนมาก รวมถึง” นายฉลอง ภักดีวิจิตร” ผู้กำกับละครชื่อดัง “นกน้อย บริพันธ์” พิธีกรชื่อดัง "เอก รังสิโรจน์” พระเอกละครชื่อดังเข้าร่วมในงาน
นายพิเชษฐ์ เนื่องจำนงค์ ผู้บริหารสนามกอล์ฟ เพลสเซ่น วัลเล่ย์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ศรีราชา เปิดเผยว่า รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ยังความปลาบปลื้มปีติมาสู่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ซึ่งการอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายพระสงฆ์ ณ ที่ชุมนุมสงฆ์ สำหรับกฐินพระราชทาน เป็นผ้าพระกฐินพระราชทานที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน และเครื่องกฐินแก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพาร ส่วนราชการ หน่วยงาน สมาคม หรือเอกชนให้ไปทอดยังพระอารามหลวงต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป ตลอดจนยังเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ และอนุเคราะห์ภิกษุผู้ทรงคุณที่มีจีวรชำรุด โดยเทศกาลทอดกฐินจะมีกำหนดระยะเวลาถวายเพียง 1 เดือน คือ ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
ทั้งนี้นายพิเชษฐ์ เนื่องจำนงค์ ได้อัญเชิญองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานจากพานแว่นฟ้า หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เดินเข้าสู่พระอุโบสถ โดยมี พระเทพชลธารมุนี เจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหาร(พระอารามหลวง) และเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นผู้รับองค์กฐิน โดยที่มียอดเงินสมทบโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานรวมจำนวน 1,424,000 บาท กับทางวัดนำเงินไปก่อสร้างต่อเติมถาวรวัตถุเพื่อใช้ประกอบพิธีทางสงฆ์กันต่อไป เรียกว่าเป็นส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยสืบไป

ในการอัญเชิญองค์พระกฐินพระราชทานมาทอดถวาย ณ วัดเบางพระวรวิหาร (พระอารามหลวง) ได้รับความสนใจจากพ่อค้า ประชาชน และหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอศรีราชาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพราะองค์กฐินที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ถือเป็นสิ่งมงคลที่ทำให้ผู้เข้าร่วมงานทอดกฐินเกิดความปีติ และยินดีที่ได้ร่วมงานทอดกฐินพระราชทานpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค