สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ปตท.จัดกิจกรรมเปิดบ้านให้ชุมชนและชาวบ้านแหลมฉบัง เยี่ยมชมโครงการฯ ระยะดำเนินการของคลังก๊าซเขาบ่อยา


ปตท.จัดกิจกรรมเปิดบ้านให้ชุมชนและชาวบ้านแหลมฉบัง เยี่ยมชมโครงการฯ ระยะดำเนินการของคลังก๊าซเขาบ่อยา และคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก เพื่อต้องการให้โรงงานกับชุมชนอยู่ด้วยกันอย่างยั่งยืนตลอดไป

วันนี้ (29 พ.ย.61) นายชัยยศ หงษ์ขจร ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้บริหาร ร่วมเปิดบ้านต้อนรับผู้นำชุมชน ชาวบ้านแหลมฉบัง เยี่ยมชมโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา ณ ห้องประชุมคลังก๊าซเขาบ่อยา บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

นายชัยยศ กล่าวว่า ตามที่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา ซึ่งโครงการวางท่อน้ำมันใต้ทะเลและวางท่อพาราไซลีนของคลังน้ำมันศรีราชา ซึ่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา และปัจจุบันได้เปิดดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

โดยทาง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานของโครงการฯ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน จึงได้ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตั้งแต่ระยะก่อสร้างจนถึงระยะดำเนินการในปัจจุบัน 

นายชัยยศ กล่าวต่อไปว่า การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการฯ ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการของโครงการฯ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการฯ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการดำเนินโครงการฯ สามารถนำไปปรับปรุงการดำเนินงานอย่างเต็มกำลังความสามารถและเพื่อส่งเสริมให้การพัฒนาโครงการพลังงานสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

ซึ่งในการเยี่ยมชมของชุมชน และชาวบ้านนั้น โดยส่วนใหญ่พอใจในแผนงานที่บริษัทฯ ดำเนินการ แต่อย่างไรก็ตามถ้าชุมชนและชาวบ้านมีปัญหาหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ทางบริษัทฯ ก็พร้อมรับเพื่อนำไปปฏิบัติและแก้ไข เพื่อต้องการให้โรงงานกับชุมชนอยู่ด้วยกันอย่างยั่งยืนตลอดไป
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค