สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลเมืองศรีราชา จัดโครงการให้ความช่วยเหลือตรวจสอบการใช้ไฟฟ้า และซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562


ที่ชุมชนจุลินทร์และมิตร เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลเมืองศรีราชา ลงพื้นที่ชุมชนตามโครงการให้ความช่วยเหลือตรวจสอบการไฟฟ้า และซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายเสรี เกิดทอง หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกัน ร่วมโครงการ 

ซึ่งในครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ชุมชน ชุมชนแรก คือ ชุมชนจุลินทร์และมิตร และ จะครอบคลุมชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง 13 ชุมชน  โดยหัวใจหลักสำคัญของการดำเนินโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และให้ความรู้ในเรื่องการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนอย่างปลอดภัยและถูกต้อง อีกทั้ง เป็นการป้องกันการเกิดอัคคีภัยอันเกิดจากสายไฟฟ้าลัดวงจร โดยมีการตรวจสอบอุปกรณ์ อาทิ ปลั๊กไฟ สวิทย์ไฟ หลอดไฟ และสายไฟที่เดินในอาคาร หากพบอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งานก็จะทำการเปลี่ยนให้ทันที
สัมภาษณ์ นายเสรี  เกิดทอง  หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค