สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

บริษัท ศรีราชามารีน จำกัด ร่วมกับชุมชน พ่อค้าประชาชน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพิบูลสัณหธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


บริษัท ศรีราชามารีน จำกัด ร่วมกับชุมชน พ่อค้าประชาชน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพิบูลสัณหธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบยอดปัจจัย 

ที่วัดพิบูลสัณหธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายพยนต์ ศรีโน๊ต กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีราชามารีน จำกัด นายสุขุม อินแดง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง พร้อมด้วยผู้นำชุมชน พ่อค้า ประชาชน ชาวจังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพิบูลสัณหธรรม ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสามัคคี ถวายภัตตาหารเพลแด่ภิกษุ-สามเณร และถวายผ้ากฐิน 

ซึ่งทางวัดพิบูลสัณหธรรม มีความประสงค์จะนำเงินกฐินดังกล่าวไปทำนุบำรุงบูรณะซ่อมแซมถาวรวัตถุภายในวัด เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีราชา ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนา ตลอดจนสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมการทอดกฐินของท้องถิ่นที่ดีงามให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค