สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลเมืองบ้านบึง จัดงานประเพณีวิ่งควาย ประจำปี 2561นายสุรสิทธิ์ นิสิวุฒิวรรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานประเพณีวิ่งควาย ประจำปี 2561 ณ บริเวณตลาดโต้รุ่ง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศบาลเมืองบ้าน พร้อมคณะสมาชิกเทศบาลเมืองบ้านบึงให้การต้อนรับ
งานประเพณีวิ่งควายของชาวอำเภอบ้านบึง ถือเป็นประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่น ที่สบทอดมาแต่โบราณกาล ถือเป็นการรำลึกถึงบุญคุณของควาย ในการทำการเกษตรและมีความเชื่อถือว่าทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาล ให้ควายรอดพ้นจากโรคระบาดอีกด้วย
นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศบาลเมืองบ้านบึง กล่าวว่า เทศบาลเมืองบ้านบึง ร่วมกับอำเภอบ้านบึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานประเพณีวิ่งควายประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ควายให้อยู่คู่เกษตรกร และเพื่อให้เกิดความสามัคคีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอีกด้วย
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการจัดขบวนแห่เวียน และควาย ไปรอบตลาดอำเภอบ้านบึง การแข่งขันวิ่งควายรุ่นจิ๋ว รุ่นกลาง และรุ่นใหญ่ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การแข่งขันตะกร้อลอดบ่วง การประกวดความงาม พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ และแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และการแข่งขันกินอาหารอร่อยของบ้านบึง นอกจากนี้ในย่ามค่ำคืนไดจัดการแสดงศิลปินราดาอีกด้วย
นายสุรสิทธิ์ นิสิวุฒิวรรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ประเพณีวิ่งควาย เป็นประเพณีที่เก่าแก่ของชาวจังหวัดชลบุรี และเป็นจังหวัดเดี่ยวในประเทศไทยที่จัดงานประเพณีวิ่งควาย จึงได้ชื่อว่า ประเพณีวิ่งควาย หนึ่งเดี่ยวในไทย หนึ่งเดี่ยวในโลกสำหรับการจัดงานประเพณีวิ่งควายของอำเภอบ้านบึง เป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจในการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและเป็นที่ยินดี น่าชื่นชม ที่พี่น้องชาวบ้านบึง ได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เพื่อให้อยู่คู่ชาวบ้านบึงต่อไปpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค