สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

มทร.ตะวันออก เตรียมจัดงาน “เกษตรบางพระแฟร์ ประจำปี 2561” 1-9 ธ.ค.นี้


เย็นวันนี้ (23 พ.ย.61) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้จัดแถลงข่าวการจัดงาน “เกษตรบางพระแฟร์ ประจำปี 2561” ภายใต้แนวคิด “เกษตรสร้างชาติ ตามรอยพระบาทภูมินทร์” ณ ลานสนามหญ้าตรงข้ามหอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปฐมศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล รองอธิการบดี, นายนริศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, นายสุเมศร์ แก่นจันทร์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาการเกษตรจังหวัดชลบุรี และ น.ส.วิไลวัลย์ นิลคุปต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ร่วมในการแถลงข่าว
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปฐมศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กล่าวว่างานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงงานด้านการเกษตร ซึ่งงาน “เกษตรบางพระแฟร์ ประจำปี 2561” จะเป็นงานที่รวมกิจกรรมหลายอย่างไว้ด้วยกันเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ที่ดีให้กับบุคลากร นักศึกษา และชุมชน ให้เกิดการพัฒนา ปฏิบัติจริง สามารถต่อยอดความคิดและนำความรู้รวมทั้งประสบการณ์ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้
ภายในงานนอกจากจะมีนิทรรศการพืชศาสตร์ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียงแล้ว ยังมีนิทรรศการตามรอยบัว บาทบงส์พระทรงศรี ที่ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของมหาวิทยาลัยฯ ในการเป็นศูนย์วิจัยสายพันธุ์บัวที่ดีที่สุดจนมีชื่อเสียงโด่งดังและได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก
นอกจากนั้นยังจะมีการจัดบูทแสดงผลงานทางวิชาการ และนวัตกรรมทางการเกษตร อาทิ นิทรรศการภูมิสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีภูมิทัศน์, นิทรรศการสวนสัตว์, นิทรรศการเทคโนโลยีการผลิตพืช, นิทรรศการเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ฯลฯ กิจกรรมการแข่งขันประกวดนวัตกรรมการเกษตร, กิจกรรมทายปัญหาทางพืช, การแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษา, การบริการทางวิชาการ รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร, เครื่องมือทางการเกษตร รวมทั้งการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยในโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจได้นำสินค้ามาวางจำหน่ายอีกด้วย
สำหรับงานดังกล่าวจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1-9 ธ.ค.นี้ ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค