สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เอสโซ่ ศรีราชา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “กองทุนการศึกษาโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา และพนักงาน” แก่นักเรียนในเขต อ.ศรีราชา จำนวน 468 ทุน รวมเป็นเงิน 1,340,000 บาท


วันนี้ (24 พ.ย.61) นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา “กองทุนการศึกษาโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา และพนักงาน” ประจำปี 2561 แก่นักเรียนในเขตอำเภอศรีราชา จำนวน 468 ทุน รวมเป็นเงิน 1,340,000 บาท ณ ห้องประชุมโรงกลั่นน่ำมันเอสโซ่ ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมี นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร กรรมการและผู้จัดการโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุน และนายนิติ วิวัฒนวานิช นายอำเภอศรีราชา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทางการศึกษา และผู้บริหารของโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา เข้าร่วมงาน
สำหรับกองทุนการศึกษา “โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา” ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2542 ด้วยความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาชุมชนในอนาคต และได้ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง
โดยในปีการศึกษา 2561 พนักงาน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด ได้ร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอศรีราชาได้ถึง 468 ทุน โดยแบ่งออกเป็นระดับประถมศึกษา จำนวน 203 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 406,000บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 126 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 378,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา จำนวน 139 ทุน ทุนละ 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 556,000 บาท รวมยอดเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 1,340,000 บาทpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค