สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา เปิดกิจกรรม “ครอบครัวดาราสมุทรเดินเพื่อสุขภาพ การกุศล” ครั้งที่ 11


โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา เปิดกิจกรรม “ครอบครัวดาราสมุทรเดินเพื่อสุขภาพ การกุศล” ครั้งที่ 11 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยมีผู้เข้าร่วมกว่าหนึ่งพันคน 

วันนี้ (25 พ.ย.61) บาทหลวงยอด เสนารักษ์ อุปสังฆราช สังฆมณฑลจันทบุรี ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนดาราสมุทร พร้อมด้วย นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา, คุณพ่ออนุสรณ์ พงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราสมุทร, นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา, นายสมชาย พันนุช นายกสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนดาราสมุทร, พ.ต.อ.เรืองศักดิ์ บัวแดง ผกก.สภ.ศรีราชา, นายเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์โรงกลั่น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเปิดกิจกรรม “Darasamutr Family Walk Rally หรือ ครอบครัวดาราสมุทรเดินเพื่อสุขภาพ การกุศล” ครั้งที่ 11 ของโรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน แขกผู้มีเกียรติ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก 

กิจกรรมครอบครัวดาราสมุทรเดินเพื่อสุขภาพการกุศล (Darasamutr Family Walk Rally) เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างฝ่ายผู้ปกครองและฝ่ายโรงเรียน ซึ่งมีการจัดงานครั้งแรกในปีการศึกษา 2551 จนถึงปีการศึกษา 2561 รวมจำนวน 11 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการสถาปนาโรงเรียนโอกาสครบ 82 ปี, เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู นักเรียน และศิษย์เก่า ได้แสดงออกถึงจิตกตัญญูต่อสถาบัน, เพื่อจัดหาทุนสนับสนุนกองทุนครูเกษียณอายุ เป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครูทรงคุณวุฒิของโรงเรียน, เพื่อจัดหาทุนสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนและครู และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน, เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน ในการบริหารแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และเพื่อประชาสัมพันธ์กิจการของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราสมุทร ให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนได้รับทราบ


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค