สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย จัดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ เนื่องในวันผู้สูงอายุสากล ประจำปี 2561


ที่ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย  ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายแพทย์สมยศ โล่ห์จินดาพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาดชาดไทย เป็นประธานเปิดงานโครงการผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2561 เนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุสากล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการสร้างและส่งเสริมสุขภาพของตนเอง เกิดความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพ เนื่องจากปัจจุบันโครงสร้างประชากรไทยเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ อันเนื่องจากความก้าวหน้าทางการแพทย์ ทำให้ประชากร มีอายุมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าประชากรผู้สูงอายุ จะเป็นกลุ่มคนที่มีจำนวนมากที่สุดในสังคม ในอนาคตอันใกล้นี้ ภายในโครงการจัดให้มีการมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุ กิจกรรมไขปัญหาทางโภชนาการที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ การให้บริการด้านสุขภาพฟัน บริการคัดกรองสมองเสื่อม ตรวจมวลกาย เพื่อรับสภาวะสุขภาพ งานประดิษฐ์สอนทำพวงกุญแจ และท่าออกกำลังกาย ให้เหมาะสมช่วงวัย