สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โครงการชลประทานชลบุรี เตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำรองรับฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึง


นายภูษิต พรหมเมศร์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานชลบุรี เปิดเผยว่า ณ ปัจจุบัน อ่างเก็บน้ำบางพระมีปริมาณน้ำอยู่ที่ประมาณ 80 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 68.38 เปอร์เซ็นต์ โดยได้มีการผันน้ำจากคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต วันละ 500,000 ลูกบาศก์เมตร มาตั้งแต่เดือนมิถุนายน จนถึงปัจจุบัน และมีโครงการที่จะผันน้ำต่อเนื่องไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนปีนี้ ทั้งนี้ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนไหลลงเข้าเก็บกักอยู่ในอ่าง เป็นจำนวนมากแล้วก็ตาม ที่ต้องมีการผันน้ำจากคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิตมานั้น เพราะในส่วนของการใช้น้ำแต่ละวันมีปริมาณเพิ่มขึ้น จากวันละประมาณ 250,000 ลูกบาศก์เมตร มาเป็น 300,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยเฉพาะในส่วนของประปาส่วนภูมิภาคที่มีปริมาณการใช้น้ำเพิ่มขึ้น และคาดว่าในปีนี้จะต้องใช้ปริมาณน้ำถึง 60 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เหตุเพราะมีความเจริญเติบโตของหมู่บ้านชุมชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการผันน้ำจากคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิตไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน รวมกับปริมาณน้ำฝนที่อาจตกมาบ้างประปราย จะทำให้เมื่อย่างเข้าฤดูแล้งอ่างเก็บน้ำบางพระจะมีปริมาณน้ำกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ของความจุอ่าง ซึ่งเป็นปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ ทั้งภาคประชาชน เกษตรและอุตสาหกรรม


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค